Pål Lyngstad - ny rektor på Nordlandet barneskole

Som rektor vil jeg ha førstehåndskjennskap til barnas hverdag, jeg vil være tilstede også i skolegården. Det er en av mine viktige prioriteringer.Portrett av Pål Lyngstad - Klikk for stort bildePål Lyngstad er ny rektor på Nordlandet barneskole Ingunn Strand  

De korte fakta

Navn: Pål Andre Lyngstad

Alder: 48

Utdannelse: Allmennlærerutdanning, psykologi grunnfag og rektorutdanningen

Nåværende jobb: Rektor / Enhetsleder Nordlandet barneskole

Forrige jobb: Inspektør Innlandet skole

​ Nordlandet barneskole

Nordlandet barneskole har i underkant av 200 elever fordelt på første til og med sjuende klasse. Dette er en skole med deler av Nordlandet som inntaksområde.

Og det er rundt 25 personer som jobber på skolen om vi tar med alle, også den nye rektoren.

Jobben som rektor går ut på

- Tanken min er å lede alle ansatte til å skape gode og meningsfylte dager for alle elevene på Nordlandet barneskole. Og hva ligger det i dette? Slik jeg ser det, er det å skape en hverdag med mestring både faglig og sosialt samt at alle elevene har glede av å gå her på Nordlandet barneskole, sier Pål Andre.

Samtidig har jeg som leder av skolen ansvar for at skolen og SFO drives i tråd med gjeldende nasjonale læreplaner, rammeplaner og lovverk som regulerer barn og ansattes skolehverdag. I tillegg er jeg som rektor ansvarlig for at skolen etterlever kommunens krav til høy faglig standard og forsvarlig økonomihåndtering. Til slutt skal organisasjonen videreutvikles slik at vi til enhver tid yter vårt beste for barna vi er her for.

Ledelse

På spørsmålet om hvordan Pål Andre er som leder svarer han: - Jeg tror jeg er en leder som skaper gode relasjoner rundt meg. Jeg er som person utstyrt med godt humør og en som ønsker å lytte til de rundt meg. Ved avgjørelser ønsker jeg å lytte til de personene avgjørelsen får konsekvenser for, for å forsøke å forstå konsekvenser avgjørelsen kan få for de berørte. Samarbeid på alle nivå er utrolig viktig. Jeg ser på meg selv som en leder og ikke en sjef.

Tanken på være rektor her på Nordlandet barneskole gjør meg ydmyk. Å lede mennesker med så mye kompetanse og erfaring som finnes her, gir meg en visshet og en ro om at dette skal bli veldig bra. Skolen er en lærende organisasjon i stadig utvikling og det blir spennende å lede en skole med så mye kompetanse innenfor veggene. Jeg ser veldig frem til å bli kjent med menneskene og kompetansen som finnes her og å bidra til videre utvikling.

Resultater

Skolen måles på faglige resultater, men dette er en vanskelig øvelse. Elevgrunnlaget er sammensatt, i konstant endring og ulikt fra skole til skole. Det viktigste for oss som jobber i skolen, er å se faglige resultater i sammenheng med den kunnskapen vi har om den enkelte elev. Faglige resultater sier veldig lite om de unge menneskene vi jobber med, fordi barna er så mye mer enn tall i en tabell, sier Pål.

Min kjepphest er at barneskolen ikke bare skal sees på som en mellomstasjon hvor man er i 7 år for å gjøres klare til ungdomsskolen eller forberede seg på voksenlivet senere. Barndommen har sin egenverdi som vi skal respektere, og jeg mener vår viktigste oppgave er å skape meningsfylte og gode dager for barna. Alle skal ha det gøy på jobb og på skolen, det skal forbindes med glede å gå på skolen. Det synes jeg vi skal ta oss tid til å prioritere, sier Pål videre.

Prioriteringer fra rektoren

Jeg ønsker å ha elevkontakt, jeg vil prioritere det å være blant barna, vil være ute i gangene, klasserommene, skolegården - førstehåndskjennskap til barnas hverdag er viktig for meg, det handler om å prioritere, slik jeg ser det sier Pål.

Portrett av Pål Lyngstad - Klikk for stort bildePål Lyngstad er ny rektor på Nordlandet barneskole. Ingunn Strand