Rensvik skole setter samfunnsutfordringer på dagsorden

Rektor Marit Risan ved Rensvik skole inviterte til foreldremøte i forrige uke der tema var utfordringer som hun ser i samfunnet rundt oss. Disse utfordringene preger samfunnet som helhet og skolehverdagen både for elever, foresatte og alle som jobber i skolen.

mann snakker scene skjerm innendørs - Klikk for stort bildePer Atle Stenberg er SLT-koordinator i Kristiansund kommune. I forrige uke deltok han på et foreldremøte for de som har barn på Rensvik skole. Tema for kvelden var fordeler og ulemper ved de digitale flater vi alle oppholder oss i. Ingunn Strand

Veldig godt oppmøte på viktig foreldremøte

Det var positivt at vi var over 100 i salen. Vi har 190 elever på Rensvik skole dette skoleåret, noen har flere elever ved skolen (søsken) så oppmøtet var godt. Samtidig skulle vi gjerne ønske at alle elevene var representert. Heldigvis er dette bare starten på et mer langvarig prosjekt, smiler en fornøyd rektor Marit Risan ved Rensvik skole.
-Vi har hatt en fin oppstart på Rensvik dette skoleåret. Det er 23 ansatte ved skolen som strekker seg veldig langt for våre felles elever. Samtidig opplever vi en økning i oppgaver vi som skole må løse utover det å drive med inkluderende og variert undervisning, fortsetter rektoren.

Rektor innledet møtet

Innledningsvis viste rektor til store nyhetsoverskrifter fra de siste to årene i nasjonale aviser og forskning som sier noe om søvn, økning i bekymringsfullt skolefravær, konsekvenser av skjermbruk og vold og trusler i skolen.

-Dette stemmer med de trendene vi opplever ved vår skole også. Det er ikke et Rensvik skole fenomen, det er et samfunnsproblem. Vi på Rensvik kan ikke endre storsamfunnet, men vi kan trolig utgjøre en forskjell for elevene som går på Rensvik. Det er et afrikansk ordtak som sier at «det skal en landsby til for å oppdra et barn». For oss som jobber på Rensvik, er Frei landsbyen og jeg brenner sterkt for å skape en god skolehverdag for alle, sier en engasjert rektor. 

Hun fortsetter -Jeg vet ikke om vi lykkes, men målet med dette foreldremøtet var å løfte frem noen vanskelige problemstillinger uten å være negative, eller at foresatte skal oppleve dette som kritikk. Vi skjønner at dette er like krevende for mange av dem som for oss og ikke minst elevene som vokser opp med hele verden online i lomma, altså mobilen.  Eksempelvis kommer mange av konfliktene vi må bruke mye tid på i skolen, fra den digitale arenaen på fritiden. Skal vi jobbe med disse samfunnsutfordringene må vi ha foresatte med på laget og jobbe tett sammen. Ikke bare mellom skole og hjem, men også mellom foresatte og andre foresatte.

Foreldrestemmen - med Linn Nikolaisen

FAU, ved Rensvik skole med Linn Nikolaisen i spissen, hadde gjennomført en anonym foreldreundersøkelse med over 70 i svarprosent. Resultatet fra denne undersøkelsen fikk de som var tilstede presentert.

Noen spørsmål og svar fra undersøkelsen

  • Synes du at det er vanskelig å ha kontroll på- og grensesette bruk av digitale plattformer/gaming? På dette spørsmålet svarer 52 % av respondentene ja, og 44 % nei.
  • Synes du at vi foreldre samarbeider godt nok i hverdagen når det kommer til slik grensesetting? På dette spørsmålet svarer 68% av repondentene nei og 16 % ja.
     

På siste spørsmål får foresatte mulighet til å bringe opp det de er opptatt av. Her kom det frem veldig mye bra som vi kan gripe tak i som skole og for FAU, forteller rektor Marit. -Dette skulle vi har gjort for lenge siden. Foreldremøtene våre blir svært viktig i årene fremover. Informasjon kan vi enkelt sende ut, men når vi møtes må det handle om nettverksbygging, samtaler og ikke minst tørre å diskutere disse tingene uten å kritisere noen. Vi trenger møtepunkter for å bygge relasjoner og føle tilhørighet.

Nærværsprosjektet

Rensvik skole er nå også en nærværsskole, sammen med blant andre de andre skolene på Frei-øya. Rektor Aina Aarø er gudmor for nærværsarbeid i Kristiansundsskolen og de fleste skolene i kommunen har latt seg inspirere av resultatene til Frei-ungdomsskole.

-Vi er glade for at hun tok seg tid til å fortelle om prosjektet. Jeg og Aina mener at det er positivt med et tett samarbeid også mellom barneskole og ungdomsskolen, vi har tross alt de samme elevene og familiene, forklarer rektor.

SLT-koordinator - Per Atle Stenberg

SLT står for Samordning av Lokale rus- og kriminalitetsforebyggende Tiltak. SLT-modellen er en modell for å samordne rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. I Kristiansund kommune heter SLT-koordinatoren Per Atle Stenberg. 

Engasjer deg i ditt barns liv, både digitalt og fysisk

Per Atle Stenberg kom med flere innspill til hvordan voksne kan bidra til en god oppvekst for barna i vårt lokalsamfunn. I innlegget sitt snakket han også om gode og uheldige sider ved den digitale verden som både unge og voksne ferdes mye i.

-Anerkjenn det digitale livet til barna dine, vær gode, solide, stødige voksne som tar gode valg for ditt/dine barn og la telefonen være et annet sted enn soverommet på natten, sier en tydelig og engasjert SLT-koordinator.

-Det er du som foresatt som best kjenner ditt barn og som kan sette de riktige grenser for ditt barn. I tillegg er det bra om foreldregruppen kan skape et godt rom for diskusjon rundt grenser og hvordan vi sammen skal bidra til en god oppvekst for alle, avslutter Stenberg med.

dame smile scene innendørs - Klikk for stort bildeMarit Risan inviterte foresatte til møte for å bidra til en bedre oppvekst til våre unge. Ingunn Strand