Røsslyngveien barnehage er lagt ned

Tirsdag 15. august hadde barnehagebarn og ansatte sin siste dag i Røsslyngveien barnehage. Barnehagen legges ned i forbindelse med byggingen av den nye skolen på Goma. Anledningen ble markert av ansatte og barnehagebarn, med taler og kake. 

Gruppebilde av de ansatte ved Røsslyngveien barenhage - Klikk for stort bildeAnsatte fra Røsslyngveien barnehage, samlet den siste solskinnsdagen til barnehagen. Bak fra venstre: Reidun Vullum, Philip Hugaas Jahren og Andrea Helseth. Midten fra venstre: Heidi Langseth, Kjersti Gabrielsen, Eva Cathrin Bolsø Fredly, Christina Lindquist og Beate Heggem. Foran fra venstre: Anne Katrine Korsnes og Gunn Elisabeth Fladseth. Aleksander Heggdal

Gjennom årene har Røsslyngveien barnehage i gjennomsnitt hatt ansvaret for 63 barn hvert år, med et synkende antall de siste årene. Den er beskrevet som en god og trygg barnehage med flinke og engasjerte ansatte. Barnehagen har hatt et godt samarbeid med gamle Gomalandet skole.

Markering på 40 års god barnehagedrift

Elleve barnehagebarn og ti ansatte til stede under markeringen av barnehagen sin siste åpningsdag. Det ble taler og kake, og lekeplassen ble brukt en siste dag. Ansatte mintes en god barnehage hvor ansatte og barn er blitt godt tatt vare på gjennom årene.

Enhetsleder Elin Mari Strømsholm, for barnehage- og opplæringstjenesten, var en av de som talte. Hun takket de ansatte for den fantastiske innsatsen de har gjort ved Røsslyngveien barnehage og gleder seg over at deres gode kompetanse, egenskaper og personlighet fortsetter på andre arbeidsplasser i kommunen. – Heldigvis skal de ikke forlate oss, men fortsette på en annen arbeidsplass.

Kommunalsjef for oppvekst, Olaug Haugen, forteller at nedleggelsen er vemodig, og at det er mange år å se tilbake på for en så god og veldrevet barnehage som Røsslyngveien barnehage har vært. Også hun berømmer de ansatte sin innsats, kompetanse og faglige dyktighet.

Barnefaglig rådgiver Elin Aspen fortalte at slik hun kjente barnehagen så er de ansatte kjempeflinke og etterrettelige voksne.

- Jeg er helt sikker på at ansatte, barn og foreldre sitter igjen med bare gode følelser av Røsslyngveien barnehage.

vindu med utskjæringer av fugler på grener - Klikk for stort bilde
Todelt kake, bløtkake og romkake med Karius og Baktus kobber i bakgrunnen - Klikk for stort bilde
Kommunalsjef Olaug Haugen holder tale - Klikk for stort bilde
Inngangen til Røsslyngveien barnehage - Klikk for stort bilde
glassmaleri i inngangspartiet til røsslyngveien barnehage - Klikk for stort bilde
et vindu påtegnet en sol - Klikk for stort bilde
et vindu med utskjæringer av fugler på grener - Klikk for stort bilde
et vindu med påtegnede kjærlighet på pinner - Klikk for stort bilde
et vindu med påtegnede fugler på en gren og en sol - Klikk for stort bilde
et vindu med påtegnede blomster - Klikk for stort bilde
Enhetsleder for barnehagene Elin Mari Strømsholm holder tale - Klikk for stort bilde
De ansatte i Røsslyngveien barnehage og barna hører på tale - Klikk for stort bilde
De ansatte i Røsslyngveien barnehage og barna hører på tale - Klikk for stort bilde

Ansatte og barn godt ivaretatt

Barnehagen legges ned fordi plassen trengs for å bygge nye Goma skole. Det har vært veldig viktig for administrasjonen, skolen og barnehagen at de ansatte og barna tas godt vare på i nedleggelsesprosessen.

- De ansatte har blitt hørt og lyttet til med respekt. Det har vært gode og ordentlige prosesser med tillitsvalgte, utvalg og alle involverte for å få til er så godt resultat som mulig. De ansatte har håndtert prosessen på en berømmelig måte. Til alle som har jobbet i Røsslyngveien barnehage, tusen takk for den gode jobben og faglige styrken dere har vist i alle år. Fortalte Kommunalsjef Haugen under sin tale til barnehagens ansatte og barn.

Som en del av nedleggelsen er det gjort en stor og vellykket jobb for å gi de ansatte og barna plass i byens andre barnehager og ivareta de på en god måte.