Sommeravslutning for innføringsklassene i Kristiansund

Kompis som er underlagt kulturenheten har hatt avslutning med innføringsklassene ved Allanengen og Innlandet skole. 31. elever hadde avslutning i Atlanterhavsbadet hvor de koste seg i flere timer sammen med de miljøarbeiderne fra Kompis og badevaktene fra Atlanterhavsbadet.

Det har vært opp mot 40 elever som 1 gang i uken har møttes til fysisk fostring, og kartlegging av hva de ønsker og holde på med på fritiden. I år har vi i Kompis fått 98% av elevene ute i ulike idrettslag eller annen kulturaktivitet.

Det er Rita Matuté, Sugan Thevarajah og Arne som er ansatt i 20% stillinger for Kompis ved kulturenheten. Alekseii fra Ukraina har språktrening og hjelper oss med oversettelse og bidrar aktivt ellers. 

Takk til alle i skolene, idrettslag og foreninger for samarbeidet i 2023/24. Og vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid i årene fremover.

Nordlandet ungdomsskole sin innføringsklasse skal ha egen avslutning 7. juni siden de er 25. elever per tiden.

Hva er Kompis?

Kompis er aktivisering og kartlegging av barn og ungdommers interesse som de hadde før de kom til Norge og Kristiansund. Eller om de har lyst til å prøve ut en ny aktivitet, vi hjelper til med å kontakte klubben/aktiviteten og følger de opp fram til kontakt er etablert. Kompis hjelper også til om det er behov for klær eller nødvendig utstyr til å utøve idretten/aktiviteten. Der har vi god kontakt med Gode Verdier som har hjulpet oss.

Det handler om å skape inkludering og god kontakt når de kommer til landet og til byen. – Arne Olsen.

Vi møtes 1 gang i uken ved skolene som har innføringsklasse: Nordlandet ungdomsskole, Innlandet barneskole og Allanengen barneskole.