Stortingspresidenten besøkte Kristiansund

Tirsdag 5. september 2023 besøkte stortingspresident Masud Gharahkhani Kristiansund. I løpet av dagen har han besøkt Kristiansund videregående skole, åpnet skolevalget, besøkt frivilligheten i Kristiansund Frivillighetsentral og Campuskonferansen.

folkemengde ser på mens fire personer tar en selfie.JPG - Klikk for stort bildeStortingspresidenten stilte velvillig opp for noen gruppebilder mot slutten av besøket ved Kristiansund Frivillighetsentral Aleksander Heggdal

Møtte mange frivillige organisasjoner

Det var mange lokale frivillige organisasjoner som var møtt opp på Frivillighetsentralen for å møte stortingspresident Gharahkhani. Gatelaget, Golfklubben – Et slag av gangen, Fellowman, Norodd Idrettslag, Gatelaget – KBK, Operaen, Festspillene, Frelsesarmeen, Sanitetsforeningen og Hjerte lunge foreningen var representert.

Frivilligheten er en viktig del av den norske velferdsmodellen

Stortingspresidenten fortalte under besøket at Norge ikke hadde gått rundt uten frivillighet. Han fortalte at han, siden han kom til Norge som en 5 år gammel gutt, har sett medmennesker som bruker sin fritid og familietid for å hjelpe andre. Derfor er han veldig opptatt av frivilligheten.

Tusen takk for jobben dere frivillige gjør. Jobben er veldig viktig. Frivillighet er også veldig bra for demokratiet vårt. - Stortingspresident Masud Gharahkhani

Han forteller at han er stolt over frivillighetsentralene som er etablert i Norge. De kan hjelpe de frivillige organisasjonene å samarbeide for å hjelpe flere, fordi frivillighet er ikke noen konkuranse.

Stortingspresidenten lyttet til de frivillige

Det meste av besøket gikk med til at de frivillige fikk fortelle om sin historie, sin aktivitet, personene de hjelper og utfordringene de står ovenfor. Blant temaene var rekruttering, regelverk, støtte og finansiering, mestringsfølelsen til brukerne, livsverdighet og muligheten for et frivillighetens hus en gang i fremtiden.

Stortingspresidenten lyttet til det de frivillige hadde å si, og stilte spørsmål underveis.

19 personer sitter i Frivillighetsentralen sine lokaler og lytter - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten sitter med en kop og ser mot høyre - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten hilser på tre menn ved et bord - Klikk for stort bilde
Lille Andersen taler - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten ikledd marineblå dress ser og peker til høyre for kamera - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten hilser på to damer ved et bord - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten hilser på en mann ikledd blå og hvit jakke - Klikk for stort bilde
Stortingspresidenten taler og Lille Andersen lytter - Klikk for stort bilde

Frivilligheten står sterkt i Kristiansund

Mot slutten av besøket fortalte stortingspresidenten at det virket som om frivilligheten står sterkt i Kristiansund, med mange gode aktører. Han fortalte også at det var veldig fint å høre om den gode innsatsen som alle frivillige i byen gjør.

Han fortalte også at selv om det kan virke som om det er blitt færre frivillige i Norge så er hans inntrykk fra sine reiser at de enda er der. De finner saker som er nær hjertet sitt, og har stort engasjement for de sakene. Derfor fortalte han at Frivillighetsentralen sin rolle som koordinator er veldig viktig. Blant annet for å hjelpe de frivillige organisasjonene til å vite om hverandre.

Lesestoff på veien hjem

På veien hjem fikk stortingspresidenten litt lesestoff: Frivillig fokus Kristiansund

I dokumentet forteller Kristiansund kommune og Kristiansund Frivilligsentral om de frivillige vi har i byen, hvordan de gjør livet for folk i byen bedre, og beskrev mange av tiltakene de frivillige er ansvarlige for i Kristiansund.

Bevilgning til Kunnskapsparken Kristiansund

Stortingspresidenten og Roland Mauseth snakker sammen på Campuskonferansen - Klikk for stort bilde Ingunn Strand

Under Campuskonferansen kom nyheten om at regjeringen bevilger 8,5 millioner til Kunnskapsparken Kristiansund i statsbudsjettet for 2024. Når stortingspresidenten talte senere på konferansen gratulerte han forsamlingen og byen med bevilgningen og arbeidet som gjøres rundt Campus Kristiansund. Prosjektleder for Campus Kristiansund Roland Mauseth snakket på senen med stortingspresidenten. Han fortalte blant annet at:

Det er gode muligheter på Campus Kristiansund for desentraliserte statlige arbeidsplasser. - Roland Mauseth

Var med på åpningen av skolevalget

Under sitt besøk hos frivilligheten fortalte stortingspresident Gharahkhani at han opplevde elevene som engasjerte for lokalsamfunnet og at de bryr seg om det som rører seg lokalt. Han fortalte at Campus, Normoria og byens utvikling var større tema en fraværsgrensen.