Høring av lokale forskrifter etter ny opplæringslov. Svarfrist 24.05.2024.

Kristiansund kommune skal vedta flere lokale forskrifter for grunnskolen i Kristiansund før skolestart i august 2024. Ønsker du å komme med innspill til disse forskriftene? Svarfrist er 24. mai 2024.

I ny lov om grunnskoleopplæring og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) som trer i kraft fra 1. august 2024, er det flere endringer fra til dagens lov. Blant annet er det et krav om at det skal utarbeides lokale forskrifter om:

  • Skoleruta
  • Permisjon fra undervisningen
  • Skoleregler og skoledemokrati
  • Skolefritidsordning
  • Hovedmål i skolen

Før kommunen fastsetter ny lokal forskrift må saken være forsvarlig utredet og opplyst, jf. forvaltningsloven § 37. Det er bystyret som fastsetter lokale forskrifter.

Informasjon om hver forskrift

Kontaktperson

Har du spørsmål?

Ta kontakt med skolefaglig rådgiver:

Vibece Alvheim

e-post: vibece.alvheim@kristiansund.kommune.no