Status planarbeid

Oppfølging av planverk inngår i kommunens plansystem. Systemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Plansystemet er én av tre hovedelement i kommunens virksomhetsstyring.

Status planer i henhold til vedtatt planstrategi:

Status øvrige planer:

Trykk på lenkene under for å se tabellene i fullskjermvisning.

Status planer i henhold til vedtatt planstrategi

Status øvrige planer