Hva kan PPT hjelpe til med?

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er en lovpålagt tjeneste som jobber etter oppl. § 5, Og barnehageloven § 31, og har to mandat. Averøy, Smøla og Aure er samarbeidskommuner. Tjenesten har en egen styringsgruppe hvor alle kommunene er representert.