Kommunalteknikk

Enhet for Kommunalteknikk, tidligere Byingeniøren, har hele kommunen som arbeidsfelt og alle innbyggere som kunder. Oppgaver og tjenester dekker trafikk, veidrift, vannforsyning, avløp og utførelse av en rekke utbyggingsprosjekter. Enheten er i stor grad involvert med byutvikling og miljø

Kommunalteknikk er først og fremst en driftsorganisasjon (bydrift). Bare et par prosent av aktiviteten gjelder forvaltning (myndighetsutøvelse forurensningslov, mv.), bidrag til kommunens samferdsels- og trafikkplanlegging samt utvikling av nye bolig- og næringsområder.

 

Artikkelliste