Barnehagerute

Her finner du oversikt over barnehageruten med planleggingsdager og feriedager.

Informasjon om barnehageruten

 

Barnehagen gir tilbud alle årets virkedager unntatt 5 kurs- og planleggingsdager.

Alle kommunale barnehager har feriestengt på sommeren i uke 29 og 30 (se vedtektene).

Barna skal i løpet av kalenderåret ha 4 ukers ferie, der tre av ukene bør være sammenhengende. Det gis anledning til å medregne kurs- og planleggingsdager som feriedager.

I forbindelse med ferieavvikling kan det bli aktuelt med driftssamarbeid mellom noen av barnehagene.

Samarbeidsutvalget ved barnehagen kan søke om flytting av kurs- og planleggingsdager.

Av hensyn til personalplanleggingen må foresatte gi beskjed til barnehagen om når de planlegger ferieavvikling. Melding om hovedferie må leveres til barnehagen før 15. april. Barnehagen må få beskjed om all ferieavvikling gjennom året.

 

Barnehagerute 2023

Barnehagerute 2023
Måned Planleggingsdager og feriedager
Januar Kurs- og planleggingsdag mandag 2. januar. Første barnehagedag tirsdag 3. januar.
Februar Skolen har vinterferie i uke 8.
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 5. april kl 12.00.
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 19. mai.
Juni Siste skoledag torsdag 22. juni.
August Kurs- og planleggingdager 16., 17., og 18. august. Første barnehagedag mandag 21. august.
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41, 09.-13. oktober.
November
Desember Barnehagene holder stengt jul- og nyttårsaften. Siste skoledag er onsdag 20. desember.

 

Barnehagerute 2024

Barnehagerute 2024
Måned Planleggingsdager og feriedager
Januar Kurs- og planleggingsdag tirsdag 2. januar. Første barnehagedag onsdag 3. januar.
Februar Skole har vinterferie i uke 8 (19.-23. februar).
Mars Barnehagene stenger onsdag 27. mars kl 12.00. Skolen har påskeferie 25. mars til 1. april.
April
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 10. mai. Skolen har elevfri dag 10. mai.
Juni Siste skoledag fredag 21. juni.
Juli Alle kommunale barnehager har feriestengt i uke 29 og 30. (15. juli-28. juli).
August Kurs- og planleggingsdager er 14.-16. august. Første barnehagedag er mandag 19. august.
September
Oktober Skolen har høstferie i uke 41 (7.-11. oktober)
November
Desember Barnehagene holder stengt julaften og nyttårsaften. Siste skoledag er fredag 20. desember

 

Barnehagerute våren 2025

Barnehagerute våren 2025
Måned Planleggingsdager og feriedager
Januar Kurs- og planleggingsdag 2. januar. Første barnehagedag fredag 3. januar. Første skoledag mandag 6. januar.
Februar Skolen har vinterferie i uke 8 (17.-21. februar)
Mars
April Barnehagene stenger onsdag 16. april kl. 12.00. Skolen har påskeferie 14.-21. april.
Mai Kurs- og planleggingsdag fredag 30. mai. Skolen elevfri dag 30. mai.
Juni Siste skoledag fredag 20. juni.
Juli Alle kommunale barnehager har feriestengt i uke 29 og 30 (14.-27. juli).