Omsorgsbolig med bemanning - nedsatt funksjonsevne

Boligene er organisert  i et boligfellesskap med egen  personalgruppe som yter beboeren praktisk og personlig bistand, samt helsehjelp.

Om tjenesten

Bofellesskapet er tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne som har behov for heldøgns tilsyn og omsorg, grunnet fysisk/psykisk funksjonshemning, demens eller annen form for kognitiv svikt.

Hva koster det?

Du leier en kommunal leilighet og betaler månedlig husleie. Kontakt servicetorget for ytterligere informasjon og priser.

Slik søker du

Klikk her for å søke omsorgsbolig