Barneblikk

Tjenesten er gratis, og har ikke krav om henvising/søknad eller timebestilling.

Kontaktinformasjon

  • Ring eller send SMS til telefon 47625087.
  • Eller ring Sentrum helsestasjon sin ekspedisjon 71574900.

Barneblikk familieteam holder til på Sentrum helsestasjon, Kongens plass 1, 6509 Kristiansund.
Se kart hvor vi er!

 

Barneblikk familieteam

Barneblikk familieteam er en støtte- og lostjeneste som gir utvida oppfølging til gravide og småbarnsfamilier som er påvirka av egne eller andre sine utfordringer knytt til rusmiddel og/eller psykisk helse. Når noen i familien strever, påvirker det alle familiemedlemmene. Derfor ønsker vi å være en støtte for familien din; både barnet, foreldre, søsken, og andre som er viktig for dem.

Les mer om barneblikk


Velkommen til oss!

Artikkelliste