Fysio- og ergoterapi for barn og unge

Barn og unge fra 0-20 år som av ulike grunner trenger behandling eller tilrettelegging av aktiviteter eller omgivelser, kan få hjelp av fysioterapeut og/eller ergoterapeut. Det er ikke nødvendig med henvisning fra lege for å få time.

Kontaktinformasjon

  • Foresatte kan ta direkte kontakt via helsestasjonen på tlf. 71 57 49 00, fagkoordinator på 90 93 27 43, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, sykehus, barnehage, skole og andre instanser.

 

Barnefysioterapeutene og -ergoterapeuten tilbyr

· Undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak.

· Hjelp til utvelgelse, søknad og tilpasning av ulike typer hjelpemidler, samt tilrettelegging for deltakelse i samfunnet.

· Rådgivning/veiledning og informasjon til foresatte og samarbeidspartnere.

· Fysioterapeutene og ergoterapeuten behandler barna hver for seg eller i gruppe. Behandling kan gis på helsestasjonen, i hjemmet, i barnehagen eller på skolen.

· Fysioterapeutene og ergoterapeuten samarbeider med flere faggrupper ved helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

 

Ergoterapi er gratis for alle barn. Fysioterapi er gratis frem til fylte 16 år.

 

Les mer om fysioterapi på Helsenorge.no.

 

 

Artikkelliste