Hjelpemidler

Gammel mann går med rullator utenfor en glassdør og murvegg - Klikk for stort bilde

 Kommunalt hjelpemiddellager. Du kan låne hjelpemidler til deg selv eller andre.  Du trenger ikke henvisning fra lege. Dersom du henter noe for andre må du oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato til den du henter hjelpemidler for. 

Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du et kortvarig behov for hjelpemiddel, kan du låne hjelpemidler ved kommunalt hjelpemiddellager.

Hva koster det

 • Det er gratis å låne hjelpemidler.

Lånetid

 • Du kan låne hjelpemidler fra korttidslager i inntil to år. 
 • Langvarig behov for hjelpemidler, lånetid lenger enn to år, må søkes til Nav hjelpemiddelsentral.
 • Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, tar du kontakt med servicetorget. Det opprettes henvendelse til kommunal fysioterapi -og ergoterapitjeneste som bistår med vurdering av behov og søknad til Nav hjelpemiddelsentral.

Hva kan du låne

Du kan blant annet låne hjelpemidler som:

 • stokk, rullator, prekestol og rullestol
 • toalettstol, toalettforhøyer og dusjkrakk

Du kan også søke om lån av hjelpemidler hos NAV, se oversikt over deres hjelpemidler her.

Hjelpemidler til kortvarig utlån er ikke individuelt tilpasset og dekker et generelt behov.
 

Krav til søker

 • Du må være bosatt i Kristiansund.
 • Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne.
 • Det er viktig at utstyr som ikke er i bruk leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.

Slik sender du en forespørsel

For å forespørre hjelpemidler må du ta kontakt med oss. Før du gjør det må du ha følgende klart:

 • Fullt navn
 • Hvilke hjelpemidler ønsker du?
 • Adressen din
 • fødselsdato 

Når du har denne informasjonen klar kan du ta kontakt med oss på:

 telefon 99 24 94 76 eller epost

hjelpemiddellageret@kristiansund.kommune.no

Du kan også ta kontakt med Servicetorget.

Adressen til hjelpemiddellageret:

Bedriftsveien 10. (Løkkemyra)