Døgnpost for akutt sykdom

Kommunal akutt døgnpost (KAD) er en kommunal tjeneste for deg som bor i Kristiansund, Averøy og Tingvoll som trenger innleggelse, men som ikke trenger spesialisert behandling på sykehus. Vi har fire senger som kan benyttes til å behandle fysiske tilstander, når sykehusinnlegging ikke er nødvendig. 

Hva tilbyr vi?

Vi har fire senger som kan benyttes til å behandle fysiske tilstander. 

KAD er beregnet på akutte tilstander eller forverrelser som trenger innleggelse i 1–3 døgn. Sengene skal ikke benyttes til pasienter som trenger avlastning, korttidsopphold eller rehabilitering.

På KAD er det sykepleier hele døgnet og tilgang til lege på dagtid. 

Posten ligger ved Storhaugen helsehus, 3. etasje. 

Besøkstid

Alle dager klokken 14:00 til 15:00 og 16:30 til 18:00. 

Følg skilting og instrukser fra personalet. 

Hvem kan få tilbudet?

Personer med for eksempel disse diagnosene kan egne seg for KAD:

  • infeksjoner som trenger intravenøs antibiotika
  • dehydrering/uttørking
  • avklarte skader som trenger smertelindring og hjelp til mobilisering
  • avklarte smertetilstander som trenger innleggelse
  • diare eller forstoppelse (obstipasjon)

Hvordan få tilbudet?

Det er kun leger som kan legge inn pasienter. Innleggelsen må være avtalt på forhånd med vakthavende lege.

Fastlege som trenger mobilnummeret til vakthavende, ta kontakt med KAD via vakttelefonen til 3. etasje. (Om du ikke står på liste til fastlege skal du uansett ha tilgang til fastlegetjeneste i din kommune, som kan ta kontakt.)

Hva koster det?

Opphold på KAD er gratis.