Simulering og ferdighetssenteret

Nye høyteknologiske pasientsimulatorer er på plass på Storhaugen helsehus, takket være en stor gave fra Høgskolesenteret i Kristiansund og et unikt samarbeid mellom Høgskolesenteret, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Helseinnovasjonssenteret.

TEKST: Pål Sundøy Tidens Krav

De har fått navnene «Stephan» og «Inger» og er to pasientsimulatorer, som med tilhørende utstyr og fire HLR-dukker har en prislapp på rundt 1,3 millioner kroner. Dukkene, eller pasientsimulatorene, kan blunke, endre størrelse på pupillene, lage lunge- og magelyder, kan kaste opp og blø. De kan tisse på seg og de kan snakke. Med andre ord en høyteknologisk og svært realistisk simulator som studenter og helsepersonell kan øve seg på.

Intensivsykepleier Marita Melbye jobber ved Høgskolen i Molde avdeling Kristiansund og har også erfaring som intensivsykepleier på sykehuset i Kristiansund. Hun er meget godt fornøyd med tiltaket.

– Vi vet fra forsking og erfaring at dette er bra for å øke kompetanse, kunnskapsgrunnlag og samarbeid. Her slipper man å øve på pasienter. Med en pasientsimulator kan man gjøre feil uten at det får konsekvenser for noen, bortsett fra at man lærer av det. Man skal gå styrket ut av en simuleringsøkt, sier Melbye.

GAVE: Prosjektleder Inger Johnsen ved Høgskolesenteret i Kristiansund (til venstre) overleverer den høyteknologiske gaven til dekan Heidi Haavardsen ved Høgskolen i Molde, i form av en plakett.

GAVE: Prosjektleder Inger Johnsen ved Høgskolesenteret i Kristiansund (til venstre) overleverer den høyteknologiske gaven til dekan Heidi Haavardsen ved Høgskolen i Molde, i form av en plakett.

Hele tre øvingsrom og et operatørrom er nå oppgradert med teknisk utstyr på Storhaugen helsehus og er en gave fra Høgskolesenteret i Kristiansund til Høgskolen i Molde, som driver sykepleierutdanning og helsesykepleierutdanning i Kristiansund. Viktige samarbeidspartnere er Helseinnovasjonssenteret og kommunen.

Selve simuleringen blir styrt av personer som sitter i et annet rom, der de fjernstyrer dukkene (simulatorene) og følger med via kamera.

Gave

Sykepleierstudentene får først en brifing om pasienten, så skal man gjennomføre simuleringen, før hele seansen blir evaluert etterpå. Mengde medisiner som gis til «pasienten» blir nøye målt og alle data blir lagret til evalueringen.

– Dette prosjektet er et godt eksempel på unikt samarbeid. Det er ledet og finansiert av Høgskolesenteret i Kristiansund som en gave til Høgskolen i Molde avdeling Kristiansund, men selve drivkraften i prosjektet er et resultat av godt samarbeid mellom oss, Høgskolen i Molde, Kristiansund kommune og Helseinnovasjonssenteret, sier prosjektleder Inger Johnsen ved Høgskolesenteret i Kristiansund.

Dekan Heidi Haavardsen ved helse- og sosialfag ved Høgskolen i Molde sier dette vil bedre situasjonen for studentene i Kristiansund.

– Planen har vært å flytte simulatorer vi har i Molde til Kristiansund. Nå slipper vi dette. Takk for en fantastisk gave. Vi har lenge hatt lyst til å etablere faste simulatorer i Kristiansund, men økonomien har vært en utfordring. Dette er en merkedag for utdanning i Kristiansund og gir et likt tilbud til studentene i begge byene, sier Haavardsen.

– Dette er et ledd i styrkingen av utdanningstilbudet i Kristiansund og befester byen som studieby innen helsetjenester og forsking, sier Gaarden.

Realistisk

Melbye sier pasientsimulatorene er realistiske.

– Studentene føler at teamarbeidet blir mye bedre med simulatorer og det er viktig å skape et trygt læringsmiljø. Det er såpass realistisk at hvis en simulering ender med «dødsfall», blir de lei seg. Som sagt, dette er et godt verktøy å øve seg på, sier Melbye.

Det tekniske utstyret ble innstallert av Laerdal Medical i forrige uke og selskapet kjørte kurs med ansatte fra både kommune, helseforetak og Høgskolen i Molde.

- Nå kan vi glede oss over en fullverdig simuleringsenhet og vi kan høste frukter fra dette samarbeidet. Dette handler om kunnskapsutvikling, ferdigheter og kompetanse, sier Haavardsen.