Melde bekymring for voksen

Hvis du mistenker eller er bekymret for at en voksen risikoutsatt person har blitt utsatt for overgrep, skal du kontakte politiet og/eller TryggEst.

Her kan du melde inn bekymring digitalt.

Meld fra om vold og overgrep

Hvis du er bekymret for at en voksen risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep, kan du kontakte politiet og/eller TryggEst. 

 

Når skal jeg kontakte politiet?

 

I en alvorlig og akutt situasjon

Helsepersonell har plikt til å varsle politiet om vold og overgrep som er spesielt alvorlig og akutt, uansett om den utsatte ønsker det eller ikke.

I en alvorlig og akutt situasjon skal du alltid varsle ansvarlig leder så fort som mulig. Ansvarlig leder kontakter politiet på telefonnummer 112.

Situasjonen er alvorlig og akutt både hvis et overgrep nylig har skjedd eller hvis det kan være i ferd med å skje.

Hvis du ikke kan få kontakt med ansvarlig leder umiddelbart (eller hvis det ikke er hensiktsmessig), skal du selv ta kontakt med ledernivået over eller politiet.

I samråd med politiet skal du deretter kontakte TryggEst for å sikre oppfølging av den utsatte. 

 

I en alvorlig, men mindre akutt situasjon

En alvorlig, men mindre akutt situasjon kan være hvis det ikke er fare for gjentakelse eller bevisforspillelse, for eksempel hvis den utsatte forteller om et overgrep tilbake i tid.

I en slik situasjon skal du varsle ansvarlig leder så fort som mulig. Ansvarlig leder skal deretter kontakte politiet på telefonnummer 02800

Hvis du ikke kan få kontakt med ansvarlig leder umiddelbart (eller hvis det ikke er hensiktsmessig), skal du selv ta kontakt med ledernivået over eller politiet.

I samråd med politiet skal du deretter kontakte TryggEst for å sikre oppfølging av den utsatte. 

 

 

Når skal jeg melde fra til TryggEst?

Alle bekymringer knyttet til overgrep, vold eller utnytting av personer i risikoutsatte grupper, skal i utgangspunktet meldes til TryggEst-teamet i din kommune. Før du kontakter TryggEst bør du ha innhentet samtykke fra den utsatte.

I saker der politiet er varslet direkte skal du kontakte TryggEst i samråd med politiet. TryggEst vil bistå med oppfølging av den utsatte. Dersom utøveren også er en risikoutsatt voksen vil TryggEst bistå med oppfølging av ham eller henne i tillegg.

 

Hva skjer når jeg kontakter TryggEst?

Når du kontakter TryggEst vil du bli møtt av en person som tar din bekymring på alvor. På bakgrunn av det du forteller vil teamet i TryggEst gjøre en risikovurdering og ta stilling til den videre håndteringen av saken.

Hvis saken er akutt vil den videre håndteringen avtales i samråd med politiet.

Ved mindre akutte saker vil TryggEst-teamet avklare meldingen og innhente ytterligere informasjon.

Dette innebærer blant annet at teamet snakker med den utsatte om hva som har skjedd og hva vedkommende ønsker skal bli utfallet av saken. Videre kan det være aktuelt å snakke med deg som melder og/eller andre som kan belyse det som har skjedd. Ved behov kan også andre instanser involveres.

Etter en totalvurdering av saken vil TryggEst-temaet ofte lage en tiltaksplan for å sikre oppfølgingen av den utsatte.

 

Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke vil at jeg skal kontakte TryggEst?

Hvis den utsatte ikke vil at du skal kontakte TryggEst, bør du først forsøke å forklare hvorfor du synes saken bør tas videre, og at det som har skjedd ikke er greit.

Hvordan snakke med den utsatte?

Videre bør du forklare hva som skjer når dere kontakter TryggEst, og at teamet i TryggEst kommer til å legge stor vekt på hva han eller hun ønsker skal bli utfallet av saken.

Hvis du likevel ikke får samtykke til å kontakte TryggEst bør du vurdere om saken er så alvorlig at du har plikt til å varsle etter avvergeplikten eller varslingsplikten. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å vurdere den utsattes samtykkekompetanse.

 

 

Hva gjør jeg hvis den utsatte ikke ønsker å anmelde?

For å gi den utsatte et mer objektivt grunnlag å vurdere en eventuell anmeldelse på kan du forklare hva vedkommende har krav på eller rett til.

Hvis personen likevel ikke ønsker å anmelde saken, kan du under gitte vilkår overprøve vedkommende. Dette avhenger av hvor alvorlig forholdet er. Er du i tvil, kan du drøfte det som en anonym sak med politiet eller TryggEst.

 

Hva gjør jeg hvis min kommune ikke er med i TryggEst?

Hvis din kommune ikke er med i TryggEst-ordningen, skal bekymringen din likevel behandles etter gjeldende regler og prosedyrer i kommunen. Ta kontakt med ansvarlig leder for videre saksgang.