Kulturmeldinger

Som kartlegging og kunnskapsgrunnlag for kommunens plan- og strategiarbeidet vårt lager vi egne meldinger for flere av fagområdene innenfor kulturfeltet. Vi lenker også til viktige nasjonale meldinger. 
(Oppdateres kontinuerlig). 

Kommunens planer, rapporter og styringsdokumenter er samlet under Planer og rapporter. Du finner våre planer under temaplaner.

Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021 (PDF, 2 MB) (behandlet i Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur 17.03.21)

Barne og ungdomskulturmeldingen (Stortingsmelding nr 18)

Sjekkliste for UNG kunst og kultur i Møre og Romsdal (PDF, 2 MB)