Teater

Her bygger vi grunnlaget for utøvelse av- og forståelse for teater som uttrykksform. Dette skjer ved bruk av dramaøvelser, mindre oppsetninger og elevenes egen involvering. 

Drama og teater-arbeid kan gi elevene gode redskaper i livet generelt, det være seg evne til konsentrasjon og fokus, selvtillit, samarbeid, evne til å ta og gi regi/instrukser, kommunikasjon og selvfølgelig rene skuespillerferdigheter.

Teater i kulturskolen omfatter dramapedagogiske prosesser, arbeid med roller, situasjoner og teaterproduksjon. Gjennom teaterfaglige arbeids- og uttrykksformer skal elevene utvikle kompetanse i å utøve, formidle, skape, oppleve og reflektere.

Undervisningen er organisert i tre forskjellige grupper: 

  • 3-4 trinn (8-9 år)
  • 5-7 trinn (10-12 år)
  • Ungdomsgruppe fra 8. trinn og oppover (13+)

Undervisningen foregår èn dag i uka på kulturskolen, i utgangspunktet. I forkant av oppsetninger lager vi prøveplaner, slik at øvingene fram til forestilling blir mer intensiv. Det kreves da at elevene deltar utover vanlig tidspunkt, og at de gjør gode forberedelser hjemme.

Nytt av skoleåret 2021/2022 er Scene Ung. Dette er et fordypningstilbud i samarbeid med Operaen i Kristiansund. Her kreves det forkunnskaper i teater og sang, og det gjennomføres prøvesang før man kommer inn på tilbudet. Les mer om tilbudet og påmelding her: https://oik.no/scene-ung-2/

Artikkelliste