Dramus (drama- og musikklek)

Vi trener på basisferdigheter i drama, samhandling og bruker kreativiteten vår! Vi får også presentert ulike instrumenter og lærer oss sangleker.

Målgruppe: barn i 1.-2. klasse.

Her legger vi vekt på trygghet i gruppe, samspill og lek.

Tilbudet er en introduksjon til teatertilbudet som er fra 3.trinn.