Radon

Bergartene i Kristiansund avgir generelt lite naturlig radon, men det finnes noen granitter som kan avgi denne gassen. Egenskapene til løsmassene i området har også betydning for utstrålingen. I stillestående luft kan strålingen oppkonsentrere seg. 

Radon strålingen kan være forskjellig på korte avstander slik at måleresultatet kan være ulikt fra hus til hus. Tidligere målinger viser at radon generelt utgjør liten fare i Kristiansund.

 

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

 

Artikkelliste