Nedgravde oljetanker

Her finner du informasjon om ditt ansvar som eier av en nedgravd oljetank vedrørende meldeplikt, tilstandkontroller og hva du må gjøre når det gjelder fjerning av tanken. 

Som eier av oljetanken, er du ansvarlig for å passe på at tanken ikke lekker. Dette innebære at du er ansvarlig for å gjennomføre kontroll av tanken, og ved en eventuell lekkasje, er det du som må betale kostnadene med å fjerne oljesøl og forurensede masser.

Dersom en tank har en lekkasje kan det påvirke nabolaget og olje kan gjøre skade på vegetasjon, grunnvann, lokale bekker og havet. 

Forurensningsforskriften stiller blant annet krav om regelmessig tilstandskontroll og gjelder for nedgravde tanker med kapasitet til å oppbevare mer enn 3200 liter olje. Kristiansund kommune har i lokal forskrift bestemt i at forurensningsforskriften i helhet også skal gjelde for mindre nedgravde tanker i kommunen.

I den forbindelse er det nødvendig for kommunen til enhver tid å ha oppdaterte oversikt over alle nedgravde oljetanker, uavhengig av størrelse eller om de fortsatt er i bruk.

Beredskap hvis det oppstår lekkasje

Akutt forurensning ved oljelekkasje kan bli dyrt og vanskelig å rydde opp.

 • Ved oljelekkasje det er viktig å melde brannvesen på telefon 110.
 • Deretter må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma for å begrense skaden raskt og riktig.
 • Eventuelle forurensede masser i grunnen skal fjernes og behandles etter gjeldende regelverk.

Har jeg en oljetank i hagen min? 

Kristiansund kommune har ikke fullstendig register over alle oljetanker, de fleste har aldri vært registrert.

Tips for å identifisere en eventuell tank:

 • Er huset bygd i perioden 1960-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd oljetank.
 • Se etter påfyllingsrør og eller ventilasjonsrør. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg eller lignende.
 • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren.

Hva er meldeplikt for oljetanker?

Den ansvarlige for en nedgravd oljetank plikter å gi skriftlig melding om alt arbeid vedrørende tanken til kommunen.

 • Nedgraving av ny oljetank skal meldes til kommunen senest en måned før tanken graves ned.

Eksisterende tanker skal også registreres hos kommunen på samme måte.

Installasjon og sanering av nedgravd oljetank

Kontroll av eksisterende tanker 

Du har plikt til å iverksette kontroll for å sikre at tanken er i god stand.

Skriftlig dokumentasjon på gjennomført kontroll skal oppbevares av ansvarlig eier og kontrollør som overfører dokumentasjon til kommunen.

Du kan bruke følgende skjema for å melde om kontroll av tanken:

Tilstandskontroll av nedgravd oljetank

Tilstandskontroll skal gjennomføres i henhold til tabellen nedenfor:

Tankalder / konstruksjon ved kontroll av tanker

Tankalder / konstruksjon ved kontroll av tanker
Tanktype 1. kontroll Periodisk
Ståltank 15 år 5 år
Korrosjonsbeskyttet ståltank 20 år 5 år
GUP-tank Trykketesting etter 2 år Første etter 30 år deretter hvert 5 år

Feil på tanken må utbedres og kontrolleres på nytt før tanken igjen tas i bruk.

Hva gjør du om du ikke bruker oljetanken?

Nedgravd oljetanker som er midlertidig ute av drift skal tømmes for olje.

Oljetank som er permanent ute av drift

 • skal tømmes, rengjøres og leveres til godkjent mottak.
 • Påfyllings- og lufterør skal fjernes sammen med oljetanken eller sikres slik at utilsiktet påfylling unngås.
 • Sanering av nedgravd oljetank skal meldes her

Meld om Installasjon og sanering av nedgravd oljetank

 • Hvis det er umulig å fjerne oljetanken på grunn av plasseringen, må du søke om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank

Søk om dispensasjon til gjenfylling av nedgravd oljetank 

Nyttig linker

 • Forurensede grunn
 • Fra 2020 blir oljefyring med mineralolje ulovlig. I noen tilfeller kan Enova gi støtte til fjerning av oljetanken, du kan lese mer på nettsiden.- Enova

Artikkelliste