Innlandet

Innlandet er en av få områdene i Kristiansund som har sammenhengende bebyggelse fra før bombingen under andre verdenskrig. Hovedvekten av bebyggelsen stammer fra 17- og 18-hundretallet. Bydelen har Nasjonal interesse både som eldre helhetlig bymiljø og i kraft av enkeltbygningene.

Bydelen Innlandet slapp bedre unna bombingen i 1940 enn resten av sentrum. Innlandet har derfor det eldste bevarte byområdet med bebyggelse helt tilbake til 1600-tallet, men med hovedvekt på 1700 og 1800-tallet.

Området består av en blanding av sjøhusbebyggelse, bolighus og uthus med stor spredning når det gjelder bygningstyper og alder, og inneholder den eldste bevarte bybebyggelsen i Møre og Romsdal med røtter tilbake til 1600-tallet. Spesielt interessant er bebyggelsen i Hønebukta der deler av den eldste bebyggelsen vokste frem på 1600-tallet. Her utviklet det seg senere viktige byfunksjoner og bydelsfunksjoner som tollbod, sykehus, skole, fengsel med mer. Lossiusgården, Skippergata 17, fra 1780 er fredet.

Flere eldre verneverdige bygninger (Toldboden, Dødeladen, ”Tahitibrygga” og Kjønnøybrygga) ved Sundbåtkaia er restaurert på en vernefaglig god måte og tatt i bruk som arena for kulturaktiviteter. Dette har satt et positivt vernefokus på Innlandet, og har ført til at flere har satset på vern, blant annet gjennom bruk til ulike kulturaktiviteter.

Bryggene og den gamle bebyggelsen er nå flere steder presset av byutvikling og utbyggingsprosjekter som er lite tilpasset den eldre bebyggelsens dimensjoner og miljøkvaliteter. Trafikkutviklingen representerer også en trussel mot kulturmiljøet i Kristiansund. 

 

Lenke til kilde: NB!-registeret