Kulturminner og bevaring

Kristiansund har historie som en viktig fiske- og sjøfartsby i nyere norsk historie. Byen har noen bygningsmiljø som forteller historier fra denne tida. Som gjenreisingsby etter andre verdenskrig er Kristiansund kan hende den mest særpregede. I følge Sverre Pedersen selv er byen hans hovedverk. Tillegg til disse elementene ved byen har den også enkelte enhetlige byområder fra første halvdel av 1900-tallet som er av nasjonal interesse for sin sosiale og arkitektoniske historie.

Les mer om byens arkitektoniske historie.

Situasjonsplan viser 6 områder med nasjonale interesser markert på kartet. - Klikk for stort bildeKartutsnitt over Kristiansund hvor områder med særlige kulturminneinteresser er markert. Kilde: NB! - registeret. Skjermdump fra kart hentet fra NB!-registeret nettside

Delområdet med nasjonal interesse:

  1. Sentrum
  2. Plysjbyen
  3. Vågen
  4. Innlandet
  5. Turområdet Kirkelandet med damanlegg og gravsted
  6. Moskvahaugen

Les mer om gjenreisningsbyen her.

Lenke til kilde: NB!-registeret

Artikkelliste