Vågen

Vågen har et samlet kulturminnemiljø med vidt spekter av enkeltminner knyttet til kystkultur fra 17- og 18-hundretallet. Området har nasjonal interesse både samlet sett og når det gjelder flere av de enkelte kulturminnene

I delområdet eksisterer enhetlig kulturminnemiljø knyttet til kystkultur med skipsverft, brygger, ulike typer industri og boliger. Området ble spart for bombardering under andre verdenskrig, og har et sammenhengende bymiljø som forteller historien om sjøfartsbyen Kristiansund. Blant de mest vesentlige kulturminnene kan nevnes:

Brodtkorb-Christiegården kjøpmannsanlegg fra 1787 og 1834 er fredet.

Mellemverftet, skipsverft fra 1800-tallet. Del av Nordmøre Museum – er under fredning.

Woldeiendommen, bøkkerverksted og bolig for bøkkermester fra 1880. Del av Nordmøre Museum

Hjelkrembrygga, klippfiskbrygge frå 1800-tallet, eid av Kristiansund kommune, men disponeres av Nordmøre museum.

Milnbrygga, byens eldste og største klippfiskbrygge, eldste delen fra 1700-tallet. Del av Nordmøre Museum, og huser Norsk klippfiskmuseum. Tilhørende vaskehaller fra 1950-tallet og berg for klippfisktørking.

Gomalandet gravsted, gravsted etablert på 1800-tallet, opparbeidet av ballastmasse fra klippfiskskuter i retur fra Spania. Derfor heter det seg at de som er gravlagt her hviler i spansk jord.

Kranaskjæret Kjølhalingsanlegg.

Flere bolighus, blant annet ved Vidalshaugen. 

 

Lenke til kilde: NB!-registeret