Priser - Barnehage

Barnehage
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3000 100% plass
2470 80% plass
1870 60% plass
1570 50% plass
350 Kost

 

Søskenmoderasjon: 30% moderasjon for barn 2, deretter 50% på øvrige søsken.