Priser - Brann og redning

Tjenester og utstyr

Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskludert merverdiavgift
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 3150
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 3150
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 1013
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 1520
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1575
Fresing piperør Per time inkl. personell 1575
Mannskapsbil med pumpe Per time inkl. sjåfør 1995
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1995
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1995
Lett varebil/personbil Per time 695
Tilhengersprøyte Per time 695
Bærbar motorsprøyte Per time 580
Vannsuger Per time 420
Elektriske pumper Per time 420
Høytrykkspyler Per time 420
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 420
Temperaturkamera Per time inklusive person 1575
Kursinstruktører Per instruktør/time 965
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1575
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2835
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 965
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver.
Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.200,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.350,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.400,-