Priser - vei

Vei
Type brukerbetaling Grunnlag for betaling Priser
Behandlingsgebyr gravemelding 5.700-
Forringelsgebyr asfalt Pr kvm 550,-
Byskilt - Bjønnahaugen - oppsett av bokstaver 9.800,-
Utleie trafikkskilt, grunnpris Pr skilt/døgn 2.250,-
Utleie trafikkskilt, enhetspris Pr skilt/døgn 150,-
Utleie trafikkgrinder Pr grind/døgn 120,-