Fritak

Oversikt over fritatte eiendomstyper, hvordan søke om fritak

I eiendomskattesammenheng opereres det med de som har automatisk fritak etter Eiendomsskattelovens § 5, og de som kan få fritak etter Eiendomsskattelovens § 7 a og b.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 7 a og b rettes til eiendomsskattekontoret, som utarbeider innstilling i saken. Innstillingen blir deretter oversendt Kommunestyret som fatter endelig vedtak i saken. Søknad om fritak behandles hvert år. Dette innebærer at de som søker fritak for eiendomsskatt etter denne bestemmelsen må søke særskilt om fritak hvert år.

Søknad sendes til:

Kristiansund kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 178
6501 KRISTIANSUND

Fritaksparagrafer (5) (PDF, 75 kB)

Lov om eiendomsskatt

Artikkelliste