Tentamen

Når er tentamen?

Dato for tentamen får du ved skolen du går på. 

Skolene setter selv dato for tentamen for alle trinn. Den enkelte skole bestemmer hvilken form tentamen skal ha.