SFO Nordlandet

Her finner du mer informasjon om SFO-tilbudet på Nordlandet.

Nordlandet SFO (Nordlandet)

Nordlandet Barneskole

SFO koordinator: Maj Ersnes
Telefon: 95809151/71573573 (kontor)
E-post: maj.ersnes@kristiansund.kommune.no

Søk på SFO plass.

Nordlandet SFO er et frivillig omsorgs-/tilsyns- og fritidstilbud hvor barnas eget initiativ til lek og aktiviteter er det sentrale.

 

Innholdet i SFO er:

 • Omsorg
 • Lek og sosial læring
 • Venner og opplevelser
 • ”Fritidstid”

Vi vektlegger:

 • Å skape et fellesskap som gir trivsel, trygghet og tilhørighet
 • Å gi mulighet for lek i grupper på tvers av alder
 • Å gi barna tilgang på materialer som inspirerer til skapende aktivitet og fantasiutfoldelse.
 • At voksne er stabile, konsekvente, tilgjengelig.
 • At voksne gir barna svar, forklarer og forteller.
 • At barna må vite at det alltid er en voksen i nærheten dersom noe er uklart eller vanskelig.
   

Lokaliteter:
SFO har sin egen base med 3 store aktivitetsrom i tillegg, garderobe og toaletter.
Ved behov tar vi i bruk skolens øvrige rom: Gymsal, kulturrommet, heimkunnskap osv.

Dagsplan:

 • 07.30: Mottak og registrering av barn
 • 08.20: alle i 2., 3. og 4. trinn sendes ut for å få frisk luft før skolen starter. 1. trinn blir inne og blir fulgt opp til sitt klasserom.
 • 08.25 – 13.10: Skole
 • 13.10 – 13.20: Mottak og registrering av barn
 • 13.20 – ca 13.50: Måltid
 • 13.50 – 16.15: Lek inne eller ute. Frilek ute/inne, planlagte aktiviteter
   
 • 16.15 – 16.30 - Avslutte dagen. Personalet klargjør for stenging. 
 • 16.25: Alle leker og aktivitetsmaterialer er ryddet bort (barna rydder selv)
 • 16.30 - SFO stenger.

Foreldrenes ansvar:

•    Gi beskjed dersom noe fraviker fra de faste avtalene dere har med SFO (når barnet skal gå hjem, andre som skal hente  e.l)
•    Merke klær og sko.
•    Passe på at barnet alltid har klær etter vær.
•    Sørg for at barnet har innesko som sitter godt på foten.
•    Sjekke barnets garderobeplass minst en gang i uka.
•    Overholde åpningstiden til SFO.
•    Påse at påmeldinger til ferier (sommer- høst-, jule-, vinter- og påskeferie) leveres innen frist.
•    Lese den informasjonen som sendes ut fra SFO på skolens hjemmeside:

      https://www.minskole.no/nbskole

Artikkelliste