Søk på plass

Her kan du søke på plass i SFO

Opptak

  • Alle barn på 1.-4.årstrinn, og barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn har rett til tilbud før og etter skoletid.
  • Påmelding sendes elektronisk
  • Førstegangs-opptak skjer ved innskriving i grunnskolen, og varer til det foreligger en skriftlig oppsigelse (elektronisk skjema)
  • Endringer i oppholdstiden må skje skriftlig med en måneds varsel, gjeldende fra den første i hver måned. Melding om endret oppholdstid gjøres skriftlig på elektronisk skjema.

Her kan du søke om plass på SFO

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Søke om gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Annen relevant informasjon om SFO

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund