Søk på plass

Fra 1. juni kan du søke, si opp og endre plass i SFO gjennom Visma sin foresattportal.

Alternativ kan man søke, endre og si opp plass via digitalt skjema, dette gjelder for de som ikke har tilgang til å Visma.

Opptak

  • Alle barn på 1.-4.årstrinn, og barn med særskilte behov på 1.-7.årstrinn har rett til tilbud før og etter skoletid.
  • Påmelding sendes elektronisk, fortrinnsvis gjennom foresattportalen/ “Min skole” app.
  • Førstegangs-påmelding skjer ved innskriving i grunnskolen, og varer til det foreligger en skriftlig oppsigelse (elektronisk skjema)
  • Endringer i oppholdstiden må skje skriftlig med en måneds varsel, gjeldende fra den første i hver måned. Melding om endret oppholdstid gjøres skriftlig gjennom foresattportalen/"Min skole" app.
     

Her søker du om plass på SFO

Alternativt søknadsskjema for søkere som ikke får logget inn i Foresattportalen: Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding (KF-278)

Her kan du lese og søke om redusert foreldrebetaling for 1. - 4. trinn

Søke om gratis SFO-plass for elever med særskilte behov på 5. - 7. trinn

Annen relevant informasjon om SFO

Artikkelliste