Frei barneskole

Barneskole med skolefritidsordning beliggende i naturskjønne omgivelser på sørsiden av Frei øya.

 Trivsel - Ansvar - Kunnskap

Frei skoles mål er at elever, foresatte og ansatte skal bidra til et inkluderende og trygt skolemiljø samt bidra til at elevene får et høyt læringsutbytte. 

Skolen har fokus på at:

Elevene opplever et trygt læringsmiljø som fremmer læring og trivsel. Det er nulltoleranse for mobbing!

Link til skolens hjemmeside finner du her

Artikkelliste