Informasjon om vann og avløp

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Som vannverkseier har kommunene ansvar for å sikre levering av tilstrekkelige mengder med rent drikkevann under alle forhold.

Avløpsvann inneholder smittefarlige stoffer, og det er avgjørende for folkehelsen at vi har et velfungerende avløpssystem som transporterer vannet til renseanleggene uten at det lekker ut til omgivelsene. Renseanleggene skal sørge for at avløpsvannet renses slik at  vannmiljøet ved utslippspunktene ikke forringes.

 

 

Det nye hovedrenseanlegget på Hagelin

 

 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2011 - 2021 skal sikre at kommunens hovedmålsettinger for avløp og vannmiljø blir oppfylt. Denne kommunedelplanen vil være det overordnede politiske styringsverktøyet på avløps- og vannmiljøsektoren i kommunen. 

Hovedplan for avløp og vannmiljø 2012-2021 (PDF, 4 MB)

Bærekraftsmålene

FN bærekraftsmål 3 - God helse og livskvalitet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 11 - Bærekraftige byer og lokal samfunn - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 14 - Livet i havet - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 15 - Livet på land - Klikk for stort bilde
FN bærekraftsmål 17 - Samarbeid for å nå malene - Klikk for stort bilde

Artikkelliste