Søknad om avkjørsel

Planlegger du å etablere, endre eller utvide avkjørsel må du søke om tillatelse til dette.

Dersom du skal endre eller opprette en avkjørsel utenom en byggesak, må du søke om tillatelse i en egen søknad.

Hvordan søker jeg om tillatelse?

Du kan søk med bruke av elektroniske søknadskjemaet på Statens vegvesen sin nettside uansett hvem skal behandle søknaden.

Klikk her for å søke om ny avkjørsel eller endring til eksisterende avkjørsel

Annen relevant informasjon

Du kan finne veiledning om plassering av byggverk nær offentlig vei her