Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

6 Flytskjema

Ved mistanke om vold i nære relasjoner er det viktig at en går riktig fram og med formelt riktig håndtering. Det er mange ulike instanser som kan bli involvert og disse må samordnes for at hjelpen skal gis på best mulig måte.

Et flytskjema kan være et fint hjelpemiddel for å forstå hvordan en går fram ved mistanke om vold eller overgrep mot barn og/ eller voksne.

 

Flytskjema "Mistanke om vold og overgrep mot barn/ unge"

 

Flytskjema "Mistanke om vold og overgrep mot voksne"