Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2023-2027

7 Hjelpetilbud som finnes i din kommune

Fargerike steiner - Klikk for stort bilde

Alle ansatte i alle tjenester har ansvar for å forebygge, avdekke og stoppe vold. De kommunale hjelpetjenestene skal bidra til at voldsutsatt, voldsutøver og andre berørte får et tilrettelagt og helhetlig hjelpetilbud.  

Under finner du oversikt over hjelpetilbud i din kommune. Du finner både spesifikke tilbud som finnes i din kommune samt interkommunale og nasjonale hjelpetiltak.