Spillemidler tildeling

Kultur- og folkehelseutvalget i Møre og Romsdal behandlet 7. juni tildeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Som i fjor var det en rekordstor sum til fordeling, totalt 72,7 millioner. Av disse fikk Kristiansund 6,64 millioner.

Plan- og bygningsrådet har i møte den 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

 

Plan- og bygningsrådet har i møte 29.6.2017, sak 17/35 vedtatt at ovennevnte forslag til reguleringsplan skal legges ut til offentlig ettersyn i seks uker i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Allanengen skole

På grunn av bygningsmessige arbeider med tilhørende støy ved Gomalandet skole blir Sommer-SFO flyttet til Allanengen skole fra og med onsdag 12. juli og fram til og med 11. august.

Martin G Mortensen

Martin Gjendem Mortensen (33) er ansatt som ny økonomisjef i Kristiansund kommune. Han tiltrer 1. oktober og etterfølger Per Sverre Ersvik som er gått over i stilling som assisterende rådmann. Martin Mortensen er utdannet siviløkonom og arbeider nå som økonomisjef i Tingvoll kommune. Før det jobbet han 7 år som fagkoordinator innen kommuneøkonomi hos fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Førsteside infobladet juli 2017

Kristiansund er et månedlig informasjonsblad utgitt av Kristiansund kommune. Nå har vi publisert juli -nummeret 2017.

Synnøve Tangen

 Synnøve Tangen (45) er ansatt som ny personalsjef i Kristiansund kommune. Hun tiltrer 11. september og etterfølger Anniken Kleven-Gasser som nå skal begynne i en stilling i utenriksdepartementet.

Kommunevåpen med visjon

I dag er Kristiansund 275 år og vi inviterer til bursdagsfest og håper mange har tid til å stikke innom. Vi flagger selvsagt og det blir ekstra trivelig hvis det også flagges fra private flaggstenger og balkonger.  Været ser ut til å bli alldeles strålende.

Bading

 Hver sommer tar kommunen prøver på de mest brukte badeplassene. De første prøvene ble tatt 13. og 14. juni. Prøvene viser utmerket badevannskvalitet på alle steder med unntak av Barnebasen som viste god badevannskvalitet. En ytterligere prøve ble tatt på Barnebasen 19 juni og resultatet av denne prøven viste utmerket badevannskvalitet. Kommunen er i gang med bygging av en ny pumpestasjon i Nerlandsdalen. Badeplassen er ved anleggsområdet, og vi vil ut fra føre-var-prinsippet, fraråde at denne brukes til bading i år. 
Vi ser gjerne at vanntemperaturen stiger noen grader i badesesongen.

Kongelig reskript 1742

I 1733 var den Dansk-Norske kongen Christian VI på Norgesbesøk. Han reiste gjennom Gudbrandsdalen over Dovre til Trondheim. Ferden over Vårstigen i fire-hjulsvogn gjorde et uslettelig inntrykk «Worstien, der for en fremmed falder heel fryktaktig og besværlig siden Fieldet er brat og græsseligt over den brusende elv, der sees neden fore.» Hjemturen var enklere. Den gikk med båt. Et av stoppestedene langs kysten var «Lille Fosund» og han ble innlosjert på Innlandet. Det ble over flere år arbeidet for at «Lille Fosund» skulle få kjøpstadsrettigheter, og endelig 29. juni i 1742 undertegnet Christian VI det kongelige reskriptet. Den nye kjøpstaden ble oppkalt etter kongen og fikk navnet Christiansund. Navnet ble senere ble modernisert til Kristiansund.