Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2021

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet og vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

Beredskapssending 30.04.21

   

28. april startet bombingen av Kristiansund

Søndag 28. april 1940 er i utgangspunktet en vakker vårdag, vindstille med sol fra skyfri himmel. Et enslig fly dukker opp tidlig om morgenen, men snur etter en runde over byen uten å foreta seg noe. Så bryter helvete løs.

Kommunen har mottatt midler til oppgradering av statlig sikrede friluftsområder

Kristiansund kommune v/kulturenheten og kommunalteknikk har søkt og fått tildelt midler fra Miljødirektoratet til tiltak i statlige sikrede områder for 2021.

Kortreist påsketur med kulturtilsnitt

I kommunen vår har vi mange kulturminner og kulturmiljøer som kan være fine rekreasjons- og turmål i disse tider. Et kortreist turtips er kombinasjonen Rastarkalv, Frei kirke, Frei bedehus og Knudtzonlunden på Frei.

Åpner for søknader om koronamidler

Det er nå mulighet for å søke ulike støtteordninger for firma med organisasjonsnummer i Kristiansund kommune og som er berørt av Covid 19.

Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021

Nasjonale og regionale føringer og planer stiller i dag store forventinger og krav til museumsdrift. Blir disse forventningene og kravene blir oppfylt innenfor museumsdriften i vår egen kommune? Hvordan tilrettelegger vi som kommune for dette? Vi har laget en museumsmelding som legges til grunn for det videre arbeidet med en museumsstrategi.

Har du en god ide til 17. mai 2021?

17. maikomiteen i Kristiansund er i gang med planlegging av årets markering av nasjonaldagen.  Kommuneoverlegen og beredskapsledelsen i Kristiansund kommune er tydelige på at vi ikke kan ha en tradisjonell feiring med tog, korps og grupper med publikum. Derfor planlegger vi for en annerledes 17. mai, og arrangement for barn og ungdom vil ha prioritet.

Regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er åpent

Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. Søkere må være registrert i enhetsregisteret. Les mer og søk her

Vaksineinformasjon

Her informerer kommunen om fremgang og erfaringer med vaksinering mot covid-19. Kommuneoverlege Askill Sandvik er med.