Opplev museumsskipet D/S Hestmanden

Kristiansund har fått besøk av D/S Hestmanden - Norsk krigsseilermuseum, som ligger ved Vågekaia nå. Om bord finnes utstillinger om krigsseilernes innsats og om hvordan de bodde om bord, film om opplevelsene de hadde under krigen og foredragsfasiliteter – i tillegg til at det vernede skipet i seg selv er en attraksjon og en viktig del av formidlingen.   

22. juli-markering

Torsdag 22. juli arrangeres det minnemarkering i Kristiansund sentrum. Av hensyn til smittevern ber vi om at alle som ønsker å være med holder avstand til hverandre. Vi ønsker velkommen til en verdig markering i Kristiansund.  

Sjekk om du står i manntallet - Storting- og sametingsvalget 2021

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge. Det er folkeregisteret som legges til grunn for manntallet. For å kunne stemme må du stå i manntallet. Manntallet i Kristiansund kommune er utlagt til offentlig ettersyn ved servicetorget, Vågeveien 4.

Statlig koronaordning for frivillige lag og organisasjoner

Regjeringens ordning for tilskudd til arrangement som er påvirket av coronapandemien har ny søknadsfrist: 15. november.

Hvorfor har vi Bautaens dag den 8. juli?

"Slaget på Christiansunds Red": Krigsskip i kamp med lokalt forsvar i Kristiansund fredag 8. juli 1808. (Danmark/Norge - England 1-0).

Telefoni-trøbbel

Vi har litt problemer med telefoniløsningen til Kristiansund kommune for øyeblikket. Det jobbes med å løse dette, men akkurat nå er det vanskelig å komme gjennom til oss. Vi holder dere oppdatert. Oppdatering: Feilen er rettet klokken 19.00. Vi beklager om dette har medført problemer for noen av dere.

Gratulerer med dagen - Kristiansunds bursdag 29. juni!

Den offisielle fødselsdagen var 29. juni i 1742. Da signerte den dansk/norske kong Christian VI dokumentet som ga bystatus til ladestedet «Lille Fosen». 

Ny forskrift for husholdningsavfall i Kristiansund (renovasjonsforskriften)

I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift for husholdningsavfall (renovasjonsforskriften), som ble vedtatt av Kristiansund bystyre 19.11.20 i sak 97/20, gjøres gjeldende i Kristiansund kommune fra 1. juli 2021. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 26. september 2006 nr. 1136 for husholdningsavfall i Kristiansund kommune. Ny forskrift er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 30, § 33, § 34, § 37, § 79, § 80, § 83 og § 85.  

Jobb på sommerskolen

Som en del av sommerskolen 2021 søker vi etter:  

Atlanten idrettspark søker vikar/tilkallingsvikarer

Atlanten idrettspark søker tilkallingsvikarer for sommeren/skoleåret 2021-2022, i badet, resepsjonen og kafeen. Er du eller noen du kjenner vår nye kollega?