Statsforvalteren besøke Kristiansund kommune

Tirsdag 6. juni 2023 besøkte statsforvalteren Kristiansund kommune. På møtet gikk de gjennom nøkkeltallene man fra Statsforvalterens side vurderer Kristiansund ut ifra. Møtet bestod av Statsforvalterens ledergruppe, kommunens toppledergruppe og deler av formannskapet.  

Status for ferdigstillelse av Atlanten stadion

Denne uken er det orientering om status for ferdigstillelse av Atlanten stadion i hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. I denne artikkelen kommer en skriftlig versjon av det som det vil bli orientert om i dette møtet.  

Kurs i Tilskuddsportalen

Tirsdag 6. juni kl. 18 blir det holdt kurs for frivillige lag og organisasjoner i Kristiansund. Tilskuddsportalen er et digitalt oppslagsverk med over 2700 søkbare tilskudd og gir en god oversikt over ulike tilskudd for frivillige organisasjoner.

Kokevarsel på Flatsetøya

Anbefaling om at du som bor på Flatsetøya koker vannet. Dette gjelder inntil videre.  

Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Avsluttende konferanse - Bridging Islands

Onsdag 24.mai ble den avsluttende konferansen for det første kullet i United Cities Internship Program gjennomført. Konferansen fant sted i Kulturfabrikken i Kristiansund, med en presentasjon av rapporten som dette første kullet har levert.  

17. mai: Se årets borgertog og barnetog i sentrum

Årets barnetog i sentrum og borgertog ble filmet av Streambird. Nå er opptakene fra togene tilgjengelige og du kan se de i denne artikkelen. Du får også vite hvem som vant prisene for beste innslag i årets tog.

Åpent møte om nytt renseanlegg i Nerdalen

Kristiansund kommune planlegger nytt renseanlegg i Nerdalen. Det inviteres til åpent møte torsdag 1. juni klokken 1800 på Frei rådhus.  

Folkefest i Folkeparken - meld deg på!

18.juni 2023 inviteres alle til Folkefest i Folkeparken. Er du en del av et lag eller en organisasjon, meld deg på og bli med på Folkefesten.  

Avkastning legatmidler

Legatmidler kan du søke på nå.