Oppstart av Gripruta i regi av Kristiansund Kommunale Sundbåtvesen i dag

Sesongstart, for Gripruta, ble etter oppsatt plan, i dag 27.mai kl 1030.  

Offisiell åpning av hundeparken i Kristiansund i dag

Hundeluftegården i Kristiansund har vært åpen en god stund, men i dag ble den offisielt åpnet ved byingeniøren, parksjefen og prosjektleder hos entreprenøren.    

Oppstart for detaljregulering av ny barneskole på Goma

I henhold til Plan og bygningslovens §12-8 melder Norconsult om oppstart detaljregulering av gnr. 9, bnr. 68 (hovedeiendommen) samt tilliggende veiareal, boliger og friområder i nærområdet som blir berørt av planarbeidet.  

Behov for møbler og inventar til ukrainske flyktninger

De flyktningene som har kommet til Kristiansund har behov for møbler og inventar til sine boliger.  

Ny tilskuddsordning

Ny tilskuddsordning til mangfold- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet  

Ny ordning for å inkludere flere barn og unge i idrett og friluftsliv

200 millioner skal fordeles til tiltak som inkluderer flere barn og unge i idrett og friluftsliv.

Kanonene på Bautaen er tilbake

Det har vært gjennomført vedlikehold på de 3 kanonene, som har stått på Bautaen i lang tid.   

Åpne kontordager i forbindelse med høring av kommuneplanens arealdel

I forbindelse med 2. gangs høring og offentlig ettersyn av Kommuneplanens arealdel 2020-2032, avholdes det åpne kontordager hvor saksbehandler er tilgjengelig for drop-in møter og spørsmål på Servicetorget.

Vedtak i Kristiansund bystyre om å signere tjenesteavtalen med Helseplattformen

Bystyret i Kristiansund kommune har i dag vedtatt å signere Tjenesteavtalen med Helseplattformen.            

Program for 17.mai 2022

Programmet for årets 17.maifeiring er klart. Du finner det som pdf og i tekst under. Med ønsker om en flott feiring til alle sammen. 17 mai program 2022 (PDF, 5 MB)