Koronaviruset: Når skal du kontakte lege?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og  har vært i  et  område med vedvarende spredning av koronaviruset  de siste 14 dagene, eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Rullering handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023

Formannskapet vedtok 11.2.2020 at forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2. Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 30. mars 2020.  

Høring av planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtok 05.02.2020 å legge forslag til planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.   

Høring - reduksjon i rutetilbud for buss

Møre og Romsdal Fylkeskommune har sendt et forslag om reduksjon i rutetilbud for buss ut på høring. Høringsfristen er satt til mandag 10. februar.

Vinterfriluftsskole i Kristiansund

I vinterferien starter friluftsrådet opp et nytt tilbud for barn mellom 9-14 år i Kristiansund. Les mer og meld deg på her.  

Kommunedelplan for Kristiansund sentrum, ny høring av planforslag

 

Webkamera er tilbake!

Her kan du se direkte video fra Rådhusplassen i Kristiansund  

OBS! Endring: fyrverkeri og femlandsmarsj

Bli med på 5-landsmarsjen 28. desember og feir det nye året med fakkeltog og fyrverkeri den 31. desember.  Vi ønsker alle et riktig godt nytt år!

Oppgradering av Visma mandag 16. desember

Visma Enterprise oppdateres mandag 16. desember fra klokken 13.00 og ut dagen. Systemet blir utilgjengelig i tidsrommet oppdateringen pågår.

Tiltaksplan for sykkel, Kristiansund kommune 2021-2024 – høring og offentlig ettersyn

Det skal bestemmes hvilke tiltak for sykkel som skal prioriteres i perioden 2021-2024. Tiltaksplanen vil legges til grunn for årlig prioritering av sykkeltiltak i planperioden. Plana utarbeides av kommunalteknikk, og vil være førende for tiltak som skal gjennomføres per år.