Gangveien i Wergelandsveien stenges

I forbindelse med rivningen av Fløya Barnehage vil deler av gangveien i Wergelandsveien stenges for alminnelig ferdsel fra mandag 13.november og omtrent 4 uker frem i tid. 

Positive superbrukere før oppstart

Helen Dragseth og Birgit Liabø er superbrukere på Helseplattformen. De var før oppstarten, sist fredag, spente og godt forberedte til å gjennomføre journalføring ved hjelp av Helseplattformen fra nå av.

Onsite support bidrar til utrolig god oppstart med Helseplattformen

De to første ukene etter innføring er representanter fra Helseplattformen ute og bistå utvalgte enheter i kommunen for å støtte ansatte best mulig i oppstarten med nytt journalsystem som for mange innebærer ny måte å jobbe på. 

Kommunal vei Tennisveien (Kv10550) stenges i dag

Kommunal vei Tennisveien (Kv10550) vil fra i dag 6. november klokken 09.00 blir stengt for trafikk på strekningen fra krysset Johan P. Clausens gate/Tennisveien og et stykke inn i Tennisveien. 

Søndag formiddags oppdatering etter å ha tatt i bruk Helseplattformen fredag kveld

Svetlana Siverskaya har hatt ekstra ansvar for sykehjemmene denne helgen

Svetlana - en av instruktørene under opplæringen i Helseplattformen

Svetlana Siverskaya har jobbet som instruktør i Helseplattformen denne høsten. Og er en som kan mye om plattformen og vil denne første helgen være den som er ekstra tilgjengelig for å bistå de som jobber på våre sykehjem.

Helseplattformen hos Barn, familie og helse

Helseplattformen blir det nye journalsystemet som også enheten Barn, familie og helse tar i bruk 3.november 2023.

Oppstart Helseplattformen i Kristiansund

Dagens statusmøte viser at oppstarten med Helseplattformen har gått etter planen og er godt i gang. 

Startskuddet gikk og vi er i gang! I kveld tok Kristiansund kommune i bruk Helseplattformen

Dette er en stor dag for fremtidens helsetjenester.  De to store sakene i helse-Norge etter årtusenskiftet har vært bedre samhandling mellom sykehusene og kommunene, og at vi trenger pasientene mer informert og deltakende i sin egen helse.

Superbruker Helseplattformen - Merete

Superbrukere er ett av suksesskriteriene for å lykkes med oppstarten av Helseplattformen.