Lokalt vedtak kort forklart

Lokalt vedtak kort forklart

Lokale karantenevedtak i henhold til smittevernloven

Lokale karantenevedtak i henhold til smittevernloven ble vedtatt i dagens beredskapsmøte i kommunens kriseledelse.   

Digital hjemmeundervisning for videregående skoler i Kristiansund

Det blir digital hjemmeundervisning for videregående skoler i Kristiansund den kommende uken, med oppstart i morgen torsdag 6.januar 2022.

Ekstremt krevende tider for helsevesenet i kommunen

Det er ekstremt krevende tider for helsevesenet i Kristiansund kommune for tiden. Viktig at alle bidrar så godt som mulig for å holde befolkningen så friske som mulig.      

Sterk anbefaling om test i skoler og barnehager før ny uke startes

Sterk anbefaling om test i skoler og barnehager før ny uke startes, kommer etter beredskapsmøte i dag tirsdag.      

Vedtak om besøksrestriksjon

Vedtak om besøksrestriksjon ved Bergan sykehjem, Kringsjå sykehjem, Storhaugen helsehus, Frei sykehjem, Rokilde og Barmannhaugen for alle besøkende med unntak for palliasjon eller alvorlig syke.

Nytt navn til seksjon forvaltning, helse og omsorg

Fra 1.januar 2022 har Kristiansund kommune et navneskifte på en av seksjonene. Det er seksjon forvaltning, helse og omsorg som nå har fått nytt navn.  

Oppfordring til helsepersonell

Oppfordring til helsepersonell etter dagens møte i beredskapsledelsen.  

Kulturhistoriske viktige kirker skal settes i stand og sikres

Regjeringa vil at våre kulturhistoriske viktige kirker skal settes i stand og sikres. Kirken og kirkene har hatt enorm betydning for nasjonen og folks liv og virke gjennom 1000 år. – Sammenlignet med andre land har vi få monumentale bygninger, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Derfor sier vi gjerne at kirkene er våre slott og borger, og i Norge er kirkene særskilt viktige kulturminner.

Økende smitte i Kristiansund

Økende smitte i Kristiansund inn i det nye året.