Oppstart denne uken - fylling, mudring og sprenging i sjø

Arbeid med fylling, mudring og sprenging i sjø, i forbindelse med etablering av pumpeledninger for spillvann som skal legges over Dalasundet starter denne uken.

Kristin Heggelund – nytilsatt næringskonsulent

Kristin Heggelund er Kristiansund kommunes nye næringskonsulent.

6 nye tilfeller av koronavirus i Kristiansund i uken etter gjenåpningen

Koronatesting i Kristiansund kommune

Servicetorget og smittevernteamet har utført ulike oppgaver opp mot innbyggerne i Kristiansund på en utmerket måte, i en ekstra krevende periode, skryter ordfører Kjell Neergaard.

Ny side med informasjon fra Kristiansund kommune

Temaet er lukt Kristiansund kommune har i lengre tid jobbet med denne problemstillingen. Kommunen har hatt tett kontakt med både innbyggere, de aktuelle bedrifter og statlige instanser. I den senere tid har det kommet spesielt mange henvendelser og klager.  Kristiansund kommune ønsker nå også å bidra med oppdatert informasjon via egen nettside.

2 nye smittede i Kristiansund mandag kveld

Godt utbytte av nytt virksomhetsstyringsverktøy

Kristiansund kommune har fått god styring og kontroll etter å ha tatt i bruk nytt system for virksomhetsstyring.

Kommuneoverlege Askill I Sandvik tildeles HV11s mynt – «Sjefens heder»

Kommuneoverlege Askill I Sandvik tildeles HV11s mynt – «Sjefens heder» for eksepsjonelt godt samarbeid.

Kristiansund kommunes videre planer for koronavaksinering

Kommuneoverlegen og kommunens vaksinasjonsteam har lagt planer for videre vaksinering. Det er to viktige datoer å merke seg fremover.

Hundeluftegård i Kristiansund kommune

Mandag, 27. september starter arbeidet med hundepark i Myra