Gjenbrukshallen er vedtatt nedlagt.

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Feilen med kommunens telefoniløsning er løst klokken 10.30. Vi beklager eventuelle ulemper feilen har medført.

Opprinnelig melding:

Kristiansund kommune har i morgentimene i dag trøbbel med sentralbordet. Dersom du har behov for å kontakte oss på telefon, ber vi om at du ringer 90889276, 90889275 eller 90889274.

Vi regner med at problemet løser seg i løpet av kort tid.

 

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.

Her finner du presentasjonene som ble brukt i allmøtene 7. januar i bystyresalen.