Museumsmelding for Kristiansund kommune 2021

Nasjonale og regionale føringer og planer stiller i dag store forventinger og krav til museumsdrift. Blir disse forventningene og kravene blir oppfylt innenfor museumsdriften i vår egen kommune? Hvordan tilrettelegger vi som kommune for dette? Vi har laget en museumsmelding som legges til grunn for det videre arbeidet med en museumsstrategi.

Har du en god ide til 17. mai 2021?

17. maikomiteen i Kristiansund er i gang med planlegging av årets markering av nasjonaldagen.  Kommuneoverlegen og beredskapsledelsen i Kristiansund kommune er tydelige på at vi ikke kan ha en tradisjonell feiring med tog, korps og grupper med publikum. Derfor planlegger vi for en annerledes 17. mai, og arrangement for barn og ungdom vil ha prioritet.

Regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er åpent

Regjeringen har satt av 400 millioner kroner til ordningen som gjelder for kulturarrangementer i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. Søkere må være registrert i enhetsregisteret. Les mer og søk her

Vaksineinformasjon

Her informerer kommunen om fremgang og erfaringer med vaksinering mot covid-19. Kommuneoverlege Askill Sandvik er med.

Tilskudd til lag og foreninger - søknadsfrist 1. april

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.     Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her. Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her. Husk å sette deg inn i  gjeldene retningslinjer  før du søker.

Følg prosjektet opera-, museum og kulturhus på nett

Bli med når vi bygger et opera-, museum og kulturhuset som skal styrke kulturlivet i Kristiansund og omegn.

Feil i telefonløsningen på Frei sykehjem

Frei sykehjem har trøbbel med telefoniløsningen torsdag ettermiddag.

Årets musikkommune - finalister

Kristiansund er er nominert til årets musikkommune 2020!

Nedetid på Visma

Mandag 14.12 fra klokken 15.00 til tirsdag 15.12 klokken 12.00 er planlagt nedetid på Visma Enterprise.

Julekonsert på sykehjem og omsorgsboliger

På årets julekonserter møter vi tenoren Ole Andreas Silseth og pianist Martin Bredin.