Torsdag var det folkemøte i Småbåtlagets lokaler på Goma. Tema for dagen var ny brannstasjon, som bystyret har vedtatt skal ligge på Goma.

Kjenner du en bedrift, liten eller stor, som fortjener utmerkelsen Årets Bedrift? 

Møre og Romsdal Fylkeskommune deler hvert år ut denne prisen for å motivere og inspirere næringslivet  i fylket vårt.

 

Gjenbrukshallen er vedtatt nedlagt.

Det er felles og samordnet opptak for alle barnehagene i Kristiansund. Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

Kristiansund kommune har gjennomført en foreløpig kartlegging og verdsetting av friluftsområdene i kommunen. Resultatet skal bli tilgjengelig i Naturbase, et nettsted, driftet av Miljødirektoratet.

Feilen med kommunens telefoniløsning er løst klokken 10.30. Vi beklager eventuelle ulemper feilen har medført.

Opprinnelig melding:

Kristiansund kommune har i morgentimene i dag trøbbel med sentralbordet. Dersom du har behov for å kontakte oss på telefon, ber vi om at du ringer 90889276, 90889275 eller 90889274.

Vi regner med at problemet løser seg i løpet av kort tid.

 

Kristiansund kommune skal revidere arealdelen til sin kommuneplan. Det varsles derfor oppstart av dette arbeidet, i henhold til pbl. § 11-12.