Forestilling på sykehjemmene

Endelig kan vi ønske velkommen til Veslemøy Solberg og Sven Orvik med  Skål for livet, i regi av Den Kulturelle Spaserstokken!  

Velkommen til folkemøter om høringsforslag til Kommuneplanens arealdel 2020-2032

Folkemøter avholdes onsdag 23. og mandag 28. september. Grunnet smittevernhensyn ber vi om påmelding på forhånd.

Søk tilskudd fra Kulturtanken til inkludering av barn og unge i kulturlivet

Kulturminister Abid Raja har lansert en ny tilskuddsordning som skal sikre at flere barn og unge får muligheten til å delta i organiserte kulturaktiviteter. Frivillige lag og organisasjoner kan søke om tilskudd på mellom 50.000 og 500.000.

Kommuneplanens arealdel 2020-2032 - høring og offentlig ettersyn

Kom med høringsinnspill til kommuneplanens arealdel innen fredag 23. oktober

Gjensidigestiftelsen utlyser midler til møteplasser for ungdom

Søknadsfrist 15. september

Ny krisepakke for frivilligheten fra regjeringen

Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet. Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.    

22. juli-markering i Kristiansund

Onsdag 22. juli arrangerer Kristiansund kommune, sammen med støttegruppen, en minnemarkering ved minnesmerket i Svanedammen. Dette skjer klokken 14.00.

Regjeringen med ny koronapakke for frivillighet og idrett

Det nye regelverket for ny koronatiltakspakke for frivillighet og idretten er klart, som forvaltes av  www.lottstift.no .

Årsrapporten for 2019 er klar

Kristiansund kommune sin årsrapport for 2019 er nå klar. 

Kystkulturcamp 2020

Bli med på Kystkulturcamp 10.-14. august! Pris : 550,- per deltaker (for hele uken) Påmelding innen 20. juli til eric.dullaert@gmail.com