Hoved utvalg for miljø, samferdsel og tekniske tjenester vedtok i møte 5. desember i sak 2019/03234 at «Foreslått endringer til overvåkning av badeplasser omkring Kristiansund» skal legges ut til høring i fire uker.

Her kan du lese hele utlysningen og søke.

Bufdir lyser ut midler til "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge" med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

Søknadsfrist: 13. desember 2019.

Mål: Å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom 

I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale veier.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023.

 

 

Her kommer forslaget til ny politisk møteplan for 2019-2020.

 

Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse i Kristiansund kommune torsdag 24.10.19 klokken 09.00 – 17.30 og fredag 25.10.19 klokken 09.00 – 15.00, på Helsehuset.

Onsdag 25. september bil kundemottaket til byggesak være stengt på grunn av kurs. Vanlig åpning igjen fra torsdag 26. september. 

I dag åpner valglokalene for kommune- og fylkestingsvalget 2019. I Kristiansund åpner lokalene søndag klokken 16.00 og holder åpent fram til 20.00. Mandag åpnes lokalene 09.00 og holdes åpne fram til 20.00.

Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

Vi har tatt sommerens siste badevannsprøver rundt Kristiansund og utførte den årlige vurderingen av resultatene. Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker.