Helsedirektoratet har kommet med forbud mot enkelte kultur- og idrettsarrangementer, som per i dag gjelder t.o.m. 15. juni. 

Les mer på helsedirektoratet.no.

 

 

På grunn av feil ved integrasjonen mellom fagsystemet for plan- og byggesaker og arkivet, er det dessverre en del post som publiseres på postlisten med forsinket dato.

Dokumentsenteret sammen med plan og byggesak jobber i lag med vår systemleverandør for å løse denne utfordringen.

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.

KS er på vegne av kommunene  i dialog med nasjonale myndigheter om hvordan foreldrebetaling i barnehage og SFO skal håndteres når tjenestene er stengt som følge av koronaviruset.

Kristiansund kommune innfører forbud mot arrangement og samlinger med over 500 mennesker. 

De som mottar tjenester fra hjemmetjenesten, kan de neste månedene oppleve at tjenestene endres. Alle skal ha tilgang til nødvendig helsehjelp, men personell kan bli omdisponert.

Kulturmidlene deles ut til lag, foreninger og organisasjoner som har kunst, kultur, idrett og friluftsliv som sin hovedoppgave/hovedformål.  

 

Søknadsskjema for allmenne kulturformål finner du her.

Søknadsskjema for idrett og friluftsliv finner du her.

Husk å sette deg inn i gjeldene retningslinjer (PDF, 132 kB) før du søker.

 

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner (hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker) Kontakt fastlege eller legevakt på telefon hvis du har slike symptomer og 

Formannskapet vedtok 11.2.2020 at forslag til rullering av Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2023, legges ut på offentlig høring i henhold til PBL § 11-2.

Frist for innspill til handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet er 30. mars 2020.

 

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur vedtok 05.02.2020 å legge forslag til planprogram for ny kommunedelplan for kultur 2021-2030 ut på høring og offentlig ettersyn.