Nisse tog og julegrantenning lørdag 2. desember 2023

Tradisjon tro vil vi også i år ha en offisiell tenning av julegrana på Piren med ordfører Kjell Neergaard og gode samarbeidspart Gamle Kripos

Endring i TT-ordningen fra og med 1. januar 2024

Møre og Romsdal fylkeskommune har vedtatt endrede retningslinjer.  Noen retningslinjer gjelder fra dags dato, noen fra 1. januar 2024 og de siste fra 1. januar 2025.

Foreldremøter i Kristiansundsskolen

Samlet innsats for et bedre ungdomsmiljø.  Det inviteres til foreldremøter i november ved alle tre ungdomsskolene i Kristiansund. 

Gangsti stengt i anleggsperioden

Gangsti mellom Dunkarsundet og Røsslyngveien stengt for all ferdsel frem til ny skole på Goma åpner om 2 år.

Felles frokost en morgen per uke på Allanengen skole

På Allanengen skole har de startet et prøveprosjekt med gratis frokost til alle elever som ønsker det, en morgen per uke, fra klokken 0730 - 0815.

Helseplattformen sett fra Sigvor instruktørs perspektiv

Snart har Kristiansund kommune benytten Helseplattformen i 2 uker. Sigvor Vinsrygg Skarpengland, som til daglig jobber som sykepleier, har denne høsten vært instruktør for Helseplattformen i Kristiansund kommune.

Utlysning - Legat til økonomisk støtte

Kristiansund kommune har 2 ulike legat som det nå lyses ut mulighet for å søke om

Helseplattformen så langt i Kristiansund kommune

Det er nå nøyaktig 10 dager siden Kristiansund kommune tok i bruk journalsystemet Helseplattformen. Så langt går dette arbeidet som planlagt.

Pilotprosjekt for økt maritim sikkerhet og beredskap sammen med Safepath AS

Vi samarbeider med Safepath for å realisere et banebrytende pilotprosjekt som gjør at kommunen får tilgang til relevant beslutningsstøtte ved uønskede hendelser og ulykker utenfor kysten vår. Tjenesten supplerer vår eksisterende beredskapsoppsett og gir informasjon slik at beredskapsledelsen kan fatte enda bedre informerte beslutninger. 

Bedrift? Ta gjerne kontakt

Hovedutvalget for Næring og Omstilling vil bidra til byutviklingen å ønsker god kontakt med næringene i byen. Ta gjerne kontakt om du ønsker å presentere din bedrift, har spørsmål eller innspill, eller har utfordringer du ønsker at utvalget skal engasjere seg i.