I forbindelse med forestående vinter og brøytesesong vil vi også i år skilte ekstraordinært parkeringsforbud i enkelte gater for å lette vintervedlikeholdet av kommunale veier.

Rådmannens forslag til budsjett 2020 og handlingsprogram 2020-2023.

 

 

Her kommer forslaget til ny politisk møteplan for 2019-2020.

 

Vaksinasjon mot sesonginfluensa og lungebetennelse i Kristiansund kommune torsdag 24.10.19 klokken 09.00 – 17.30 og fredag 25.10.19 klokken 09.00 – 15.00, på Helsehuset.

Onsdag 25. september bil kundemottaket til byggesak være stengt på grunn av kurs. Vanlig åpning igjen fra torsdag 26. september. 

I dag åpner valglokalene for kommune- og fylkestingsvalget 2019. I Kristiansund åpner lokalene søndag klokken 16.00 og holder åpent fram til 20.00. Mandag åpnes lokalene 09.00 og holdes åpne fram til 20.00.

Kristiansund kommune og fylket, gjennom Prosjektet «Byen som regional motor» rehabiliterer øvre Vågen. Entreprenør er Alvheim Maskinstasjon AS

Vi har tatt sommerens siste badevannsprøver rundt Kristiansund og utførte den årlige vurderingen av resultatene. Vannet blir testet for e.coli og intestinale enterokokker.

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet på Innlandet så vil det bli stengt for trafikk på to plasser i Wessels gate fra uke 33 og til starten av oktober

Postlisten gir en oversikt over kommunens inn- og utgående korrespondanse, samt interne notat.

I forbindelse med overgang til ny sak-og arkivløsning, vil dette medføre forsinkelser i publisering av offentlig journal.