Det går mot en tradisjonell 17. mai i Kristiansund. Akkurat nå ser det til og med ut til at været er med oss.

Vi er kommet til den stille uken. Her er åpningstidene for de kommunale tjenestene:

Planprogrammet for kommuneplanens arealdel ble vedtatt av bystyret i møte 9. april.

Det har oppstått et vannledingsbrudd som medfører at område på Røssern er uten vann.

Utbedringsarbeider er startet og vannet vil bli satt på så snart dette er mulig.

Her kan du lese eiermeldingen fra Kristiansund kommune, vedtatt i bystyret 18..12.2018.

 

Vi tillater oss å minne om fristen for innlevering av listeforslag til Kommunestyrevalget 2019 er satt til mandag 1. april kl 12.00.

Representanter fra ungdomsrådet var i går på bystyremøte i Kristiansund. Tre representanter fikk noen minutter hver for å snakke om utvalgte tema. Etter innleggene fikk representantene skryt fra bystyret for gode og tankevekkende innspill.

Søknad om nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er oversendt Kulturdepartementet. Prosjektet er tatt ned i henhold til bestillingen fra departementet.

Torsdag var det folkemøte i Småbåtlagets lokaler på Goma. Tema for dagen var ny brannstasjon, som bystyret har vedtatt skal ligge på Goma.