Velkommen til Møteplassen i høst

Møteplassen er et sted for sosialt samvær og en flott plass for å komme seg ut, og passer for hjemmeboende eldre og deres ektefelle, pårørende, aktivitetsvenner eller andre ledsagere. Her blir det servert kaffe med nåko attåt, bingo og andre aktiviteter.  

Gratis klima- og energirådgivning til boligeiere

Kristiansund kommune tilbyr nå gratis klima- og energirådgivning til våre innbyggere.    

Deltar på Karrieredagen

Bo og habilitering sammen med Eiendomsdrift deltar i dag på Karrieredagen.  

Utsmykning ved Sommerro omsorgsbolig

Sommerro omsorgsbolig er i ferd med å bli klar til innflytting. Denne uken kom 3 store kunstverk på plass.  

Leder for politisk sekretariat ansatt

Denne uken startet Kristin Heggelund i jobben som leder for politisk sekretariat også benevnt som Bysekretær. Hun kom fra jobben som næringskonsulent i kommunen. Jobben som næringskonsulent vil bli lyst ut snarest.  

Miljøveiledere ved Allanengen skole

Allanengen barneskole har i dag fire miljøveiledere som arbeider for et godt psykososialt miljø ved skolen vår.  

Høsttakkefest hos Frivilligsentralen

Onsdag denne uken inviterte Frivilligsentralen i Kristiansund til Høsttakkefest.  

Vi trenger flere innenfor helse

I dag står vi på stand hos Høgskolen i Molde for å rekruttere flere vernepleiere og sykepleiere til oss i kommunen.    

Møte i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur

I dag har det vært møte i Hovedutvalg skole, barnehage og kultur.  

40-års jubileum for Dale aktivitetssenter

I dag ble det feiring av hele 40 år i drift ved Dale aktivitetssenter. Egentlig nesten 41 år, da feiringen, på riktig tidspunkt før jul i fjor, måtte utsettes til i dag.