Innspill til spillemiddelfinansierte anlegg

Fristen for Innspill til spillemiddelfinansierte anlegg er 30.september 2022.

Frist for Innspill til spillemiddelfinansierte anlegg som skal være med i Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023, må sendes innen 30.september til postmottak@kristiandsund.kommune.no

Spillemiddelsøknader

Spillemiddelsøknader skal sendes inn innen 15.september til Kulturdepartementet

Ved spørsmål

Har du spørsmål om dette ta kontakt med Britt Engvig Hjelle