Barneskole på Goma og i Omsundet

Bystyret i Kristiansund har vedtatt å bygge to nye barneskoler med lokalisering av disse to skolene til Gomlandet og Frei. Nå har vi startet gjennomføringen av prosessen fra planer til ferdige skoler.

Skolene på Dalabrekka og Goma skal slås sammen. Ny skole skal bygges på tomten hvor Gomalandet barneskole er i dag. Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen på Omsundet. 

Følgende prosesser skal etter planen foregå i byggeprosjektet:

  • Ny reguleringsplan for begge tomtene (oppstart vår/sommer 2022)
  • Brukermedvirkning på rom- og funksjonsprogram for begge skolene (vår 2022)
  • Prosjektutvikling (oppstart vår 2022)
  • Prosjektering/beskrivelse i forkant av utlysning av entreprise(r) barneskole Goma (vår 2023)
  • Planlagt gjennomføring av byggeprosjektet Goma skoleår 2023/24 og 2024/25.
  • Ferdigstillelse: Goma høst/skolestart 2025 

Bystyret vedtok i møtet 15.12.22 at ny barneskole på Omsundet er forskjøvet med 3 år i økonomiplanen. Det vil si at tidligst oppstart av byggeprosjektet er i 2027. Det tas sikte på å ferdigstille reguleringsplan for skolen på Omsundet i Q4 2023/Q1 2024.