Barneskole på Goma og i Omsundet

Bystyret i Kristiansund har vedtatt å bygge to nye barneskoler med lokalisering av disse to skolene til Gomlandet og Frei. Nå pågår gjennomføringen av prosessen fra planlegging og til ferdige skoler.

Skolene på Dalabrekka og Goma barneskoler er slått sammen og er i en midlertidig drift med lokasjon på Dalabrekka barneskole. Ny skole skal bygges på Goma, Røsslyngveien. Rensvik og Bjerkelund skoler skal også slås sammen, ny lokasjon vil bli på tomt ved Freihallen på Omsundet. 

Følgende prosesser pågår og er ferdigstilt i byggeprosjektene:

  • Brukermedvirkning på rom- og funksjonsprogram for begge skolene (pågikk vår 2022)
  • Ny reguleringsplan Omsundet (pågår)
  • Ny reguleringsplan Goma (vedtatt august 2023)
  • Rivning av eksisterende skole/barnehage Røsslyngveien og byggeprosjekt med ny skole Goma høst 2023-høst 2025.


Ny skole i Omsundet har første investeringsmidler i 2027. Hovedfinansiering ligger utenfor økonomiplanperioden 2024-2027.