Nye barneskoler Goma og Omsundet

Det skal bygges nye skoler på Goma og Omsundet som skal stå ferdig skolestart 2025 og 2026. 

Bystyret i Kristiansund vedtok i sak  PS 114/20 ny skolestruktur, og å bygge to nye barneskoler. I sak PS 19/10 og PS 19/52 vedtok Bystyret lokalisering av disse til Gomlandet og Frei. Skolene er innarbeidet i økonomiplanen sitt investeringsbudsjett. Nå har vi startet gjennomføringen!

Oppdatert informasjon om prosjektgjennomføringen finnes her: Nye barneskoler i Kristiansund kommune - Kristiansund kommune

Ny barneskole Goma

Ny barneskole Goma
NØKKELINFORMASJON .
Ferdigstillelse: Skolestart 2025
Lokasjon: Røsslyngveien 17, der hvor Gomalandet barneskole er i dag.
Prosjektleder: Trine Gorseth

Ny barneskole Omsundet

Ny barneskole Omsundet
NØKKELINFORMASJON .
Ferdigstillelse: Skolestart 2026
Lokasjon: Godhaugen, på tomt mellom Freihallen og Omsundet kunstgressbane
Prosjektleder: Trine Gorseth