Nye barneskoler Goma og Omsundet

Det skal bygges nye skoler på Goma og Omsundet. Skolen på Goma skal stå ferdig i løpet av 2025. Omsundet skole er forskjøvet i kommunens økonomiplan, og kan med det stå ferdig i 2029/30. 

Bystyret i Kristiansund vedtok i sak  PS 114/20 ny skolestruktur, og å bygge to nye barneskoler. I sak PS 19/10 og PS 19/52 vedtok Bystyret lokalisering av disse til Gomlandet og Frei. I sak PS 116/22 ble skolen på Goma besluttet opprettholdt i henhold til opprinnelig plan. I PS 33/23 Handlingsprogram 2024-2027 ligger det investeringsmidler i 2027. Hovedfinansieringen for skolen på Omsundet ligger utenfor denne økonomiplanperioden.  

Oppdatert informasjon om prosjektgjennomføringen finnes her: Nye barneskoler i Kristiansund kommune - Kristiansund kommune

Ny barneskole Goma

Ny barneskole Goma
NØKKELINFORMASJON .
Ferdigstillelse: Høst 2025
Lokasjon: Røsslyngveien 17, der hvor Gomalandet barneskole er i dag.
Prosjektleder: Trine Gorseth

Ny barneskole Omsundet

Ny barneskole Omsundet
NØKKELINFORMASJON .
Ferdigstillelse: 2029/30
Lokasjon: Godhaugen, på tomt mellom Freihallen og Omsundet kunstgressbane
Prosjektleder: Trine Gorseth