Kriseledelsen

Når det oppstår en krisesituasjon skal kommune være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen.

Hvem er med i kriseledelsen i Kristiansund kommune?

 • Ordfører
 • Kommunedirektør
 • Kommunalsjefer
 • Rådgiver kommunikasjon
 • Personalsjef
 • Sekretariat
 • Representant fra frivillige
 • Beredskapsleder
 • IKT
 • Politi

Hvilke oppgaver har kriseledelsen?

 • Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen
 • Treffe vedtak om tiltak for å hindre/redusere skader på personer, miljø og materielle verdier
 • Prioritere ressurser 
 • Holde kontakt med LRS (lokal redningssentral) eventuelt skadestedsleder
 • Utarbeide og sende informasjon til innbyggerne og media
 • Rapportere til Statsforvalter