Vil du bidra?

Kristiansund kommune samarbeider med Frivilligsentralen om du skulle ønske å bidra til Ukrainerne.

Kommunen ved NAV har ansvar for å gi helt nødvendige ytelser til livsopphold og eller bolig og andre nødvendige tjenester til de flyktningene som bosetter seg i kommunen.

Det er et stort engasjement blant kommunens innbyggere, og mange ønsker å kunne bidra både med klær og utstyr til familier/barn.  Mange ønsker også å bidra på andre måter, for eksempel med tilbud om å delta på forskjellige arrangement/aktiviteter - og hjelp til å bli kjent med lokalsamfunnet på ulike måter.   Men – det er viktig at behovet er tilstede hos de flyktningene som kommer til byen.

Kommunen samarbeider med Frivilligsentralen i Kristiansund i forhold til kommunens innbyggere som ønsker å bidra. 
Kontakt frivillighetssentralen: post@kristiansund.frivilligsentral.no
Du kan kontakte daglig leder Lille Andersen på telefon eller SMS på nummer 411 75 195

Kristiansund Frivilligsentral har opprettet en Facebook-gruppe som heter «Klær og utstyr – Frivilligsentralen». Der blir det lagt ut informasjon om hva som trengs – og der kan du melde inn klær, utstyr, annet som du vil gi bort!