Prosjektutvikling nye barneskoler

Prosjektuviklingsarbeidet har i starten av prosjektene har gått helt parallelt til og med rom- og funksjonsprogram.

For arbeidet (rivning og bygging) tilknyttet ny barneskole på Goma, ble det i september 2023 skrevet en totalentreprisekontrakt med Betonmast Røsand AS. 
I november 2023 startet arbeidet med rivning av eksisterende bygningsmasse. I februar 2024 er det klart for å starte grunnarbeidet for nyskolen.  

Skolen på Omsundet har midler til oppstart av videre prosjektering i 2027 (ref. Bystyrets vedtak 14.12.23 Handlingsplan 2024-2027).

Effektmål

Å endre skolestrukturen i Kristiansund er en tilpassing til endring i befolkningssammensetningen. Effektmålene for bygging av nye skoler er:

 • En mer hensiktsmessig skolestruktur for barneskolene i Kristiansund
  • Sterkere fagmiljø
  • Mer effektiv skoledrift, og reduserte driftskostnader
  • Bedre fysisk og inkluderende lærings/arbeidsmiljø for elever og ansatte
 • Skolebygg som er en integrert del av lokalsamfunnet/ bydelen og fremmer aktivitet og deltakelse.
  • Sambruk av funksjoner i bygget og uteområdet
  • Uteområde som fremmer lek, læring, trivsel og trygghet både i og etter skoletiden.
  • Trygg skolevei  
 • Skolebygg med lavt klimaavtrykk og reduserte driftskostnader
  • Gode valg mht klima, energi og miljø
  • Energiløsning
  • Materialvalg
  • Gjenbruk

I forbindelse med byggeprosjektet vil det komme ulike tema opp for avklaring. Eksempel på dette er Midlertidig drift av Gomalandet skole under bygging av ny skole. 

Røsslyngveien barnehage ble besluttet nedlagt i Bystyremøtet 15.12.22.

Prosjektorganisasjon

 

Organisasjonskart nye barneskoler - Klikk for stort bildeOrganisasjonskart nye barneskoler