Reguleringsplaner

Tilhørende begge skoletomtene blir det utarbeidet ny reguleringsplan, for Goma er denne nå vedtatt og på Omsundet pågår det arbeid med dette.

Reguleringsarbeid på begge skoletomtene

Reguleringsplanen gjelder for selve skoletomten, samt evt. annet areal det er naturlig at kan bli berørt av skoleprosjektet. Norconsult AS er leid inn som rådgiver på reguleringsarbeidet, det er de som kjører prosessen sammen med kommunen. 

Regulering på tomt for ny barneskole på Goma

Reguleringsplan R-320 Ny barneskole på Goma ble vedtatt av Bystyret 31.august 2023. Reguleringsplanen ligger nå inne i kommunekartet.

Regulering på tomt for ny barneskole på Omsundet

Det pågår arbeid med reguleringsplanen for skoletomten på Omsundet.